nieuws

Werkloosheid stijgt sterk

Instroom

Werkloosheid stijgt sterk

Van de beroepsbevolking was in april 6,2 procent werkloos. Het is ruim zes jaar geleden dat het werkloosheidspercentage hoger dan 6 procent was.

De werkloosheid is in april  met 24 duizend toegenomen en kwam daarmee uit op 489 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De stijging van de werkloosheid in april was relatief sterk. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid met 7 duizend personen per maand toe. Het aantal werklozen is in april bij zowel mannen als vrouwen toegenomen. Onder mannen steeg de werkloosheid de afgelopen maanden wat harder dan onder vrouwen. Voorts valt te concluderen dat vooral onder jongeren ( 15- tot 25-jarigen) en ouderen (45- tot 65-jarigen) steeg.

WW-uitkeringen
Doordat er in april meer uitkeringen werden beëindigd dan er bij kwamen daalde het aantal lopende uitkeringen. Er werden in april vooral minder uitkeringen verstrekt aan personen jonger dan 25 jaar en aan mannen. Vrijwel alle sectoren vertoonden in april een daling van het aantal WW-uitkeringen. De afname was relatief het grootst bij seizoensgevoelige sectoren als landbouw en bouw.

Ruim een kwart van de WW-uitkeringen was bestemd voor 55-plussers. Hun aantal steeg het afgelopen jaar met bijna 14 procent tot 76 duizend. Het aantal wWW-uitkeringen voor jongeren tot 25 jaar is met 12 duizend beperkt.

Reageer op dit artikel