nieuws

Werknemer ontwijkt gesprek werk-privé

Instroom

Werknemer ontwijkt gesprek werk-privé

Terwijl veel werknemers verwachten baat te hebben bij een goed gesprek over de combinatie van werk en privé, gaat vrijwel niemand het gesprek aan.

De meeste werknemers hebben er geen moeite mee wanneer de werkgever de balans tussen werk en privé aan de orde stelt, slechts een kwart van hen vindt dat de werkgever daar niets mee te maken heeft. Toch bespreekt ruim 80 procent van de werknemers dit onderwerp zelden of nooit met de werkgever.
Dat blijkt uit een onderzoek van SBI training & advies onder ruim 1500 Nederlandse werknemers, uitgevoerd door Maurice de Hond.

Eenzelfde percentage verwacht baat te hebben bij preventieve externe ondersteuning en begeleiding om een goede balans te realiseren tussen werk en privé. De overgrote meerderheid (69 procent) van de werknemers vindt dat de werkgever hieraan financieel zou moeten bijdragen. Dit vinden zowel mensen mét als zonder kinderen. Wel verwachten vrouwen relatief vaker dan mannen dat de werkgevers helpt om een goede balans te realiseren tussen werk en privé (73 procent).

Nederlanders ervaren de combinatie van werk en privé als een zware last: slechts 8 procent vindt hun leven goed in balans. Mensen met een baan van meer dan 28 uur per week én kinderen in de basisschoolleeftijd vinden deze combinatie buitengewoon ingewikkeld. Gemiddeld genomen geldt dit voor ruim een op de drie werknemers.

Werk en privé combineren
Slechts 13 procent van de werknemers combineert werk en privé moeiteloos. Voor mensen met kinderen onder de twaalf ligt dit percentage op 4 procent. Mensen met een baan tussen de 28-34 uur per week hebben het vaakst moeite om alle ballen in de lucht te houden (40 procent). Hoe meer moeite werknemers hebben om werk en privé te combineren, des te liever besteedt men aandacht aan het huishouden, niets doen en aan vriendschappen. Gemiddeld genomen staat investeren in de relatie op de vijfde plaats. Dit geldt echter niet voor werknemers met kinderen jonger dan twaalf. Ruim twee derde van hen verlangt er vooral naar om meer tijd te kunnen doorbrengen met de partner.

Werknemers met kinderen vanaf de puberteit zijn degenen die gemiddeld genomen de meeste overuren maken, gevolgd door alleenstaanden – met en zonder kinderen. De echte workaholic is echter Jan Modaal: een man met een gemiddeld inkomen, tussen de 35 en 44 jaar oud en met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Reageer op dit artikel