nieuws

Young professional jobhopt voor spanning

Instroom

Young professional jobhopt voor spanning

Ruim de helft van de hoogopgeleide werknemers wil momenteel meer uitdaging in het werk. Vooral jonge hoogopgeleiden tot 35 jaar snakken naar meer spanning. HR kan hier iets aan doen.

Van de medewerkers tot 25 jaar heeft 59 procent behoefte aan meer uitdaging en van de 24- tot 34-jarigen is dat 50 procent.  Dat blijkt uit de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht, Randstad en Tempo Team onder 780 respondenten. Deze generatie zoekt die uitdaging vooral buiten de deur in een nieuwe baan en jobhopt erop los. De oudere generatie, de ervaren 45-plussers, zoekt die spanning liever binnen het werk door zelf uitdagingen te creëren.

Jobhoppen
Charlotte Coomans van Yacht: ‘De meer ervaren professionals uit de generatie X, geboren tussen 1961 en 1981, betraden de arbeidsmarkt tijdens een economische crisis. Zij hebben geleerd zich aan te passen en zelf mogelijkheden te creëren. Professionals uit de volgende generatie Y groeiden op in een bloeiende economie en zijn doorgaans optimistisch over hun kansen. Jobhoppen is voor hen een voor de hand liggende oplossing bij gebrek aan uitdaging in het werk. Wil je als werkgever deze professionals binden en boeien, dan moet je er bovenop zitten en voortdurend de dialoog opzoeken.'

Stretchen
‘Uitdaging in het werk' kan gezien worden als een nieuw project oppakken, maar ook als ‘jezelf stretchen' en net iets moeilijkers doen dan je eigenlijk kunt. Ruim een derde van de jonge professionals (tot 25 jaar) als de 45-plusgeneratie voelt dat ze aan het plafond zitten qua uitdaging in het werk. Volgens de medewerkers daartussen (35 tot 44 jaar) wordt het bereiken van meer uitdaging vooral geblokkeerd door een gebrek aan tijd. Ook ervaren zij regelmatig (26 procent) dat managers regelmatig hun uitdagingen in de weg zitten in plaats van deze te stimuleren.  

Reageer op dit artikel