nieuws

Zo raken de bezuinigingen het werk van HR

Instroom

Zo raken de bezuinigingen het werk van HR

Het lenteakkoord raakt werkgevers flink. Hier vindt u de belangrijkste bezuinigingen voor HR en werkgevers op een rij.

De belangrijkste uitgelekte bezuinigingen:

– De aow-leeftijd gaat vanaf 2013 jaarlijks omhoog. In 2013, 2014, en 2015 met een maand. Daarna drie jaar met 2 maanden. In 2019 stijgt de pensioenleeftijd in één klap met drie maanden. Dan ligt de aow-leeftijd dus op 66 jaar Daarna gaat de pensioenleeftijd ieder jaar met vier maanden omhoog, zodat in 2023 mensen pas vanaf hun 67e met pensioen kunnen. Vanaf 2023 wordt de datum gekoppeld aan de levensverwachting, in stappen van drie maanden per jaar.
In de overgangsfase kunnen mensen tot 2015 gebruik maken van een voorschotregeling. Daarmee kan vanaf de 65ste aow worden aangevraagd, op voorwaarde dat die uitkering geleidelijk, maar op korte termijn worden terugbetaald.
De doorwerkbonus wordt afgeschaft. Dit stond overigens reeds in de voorstellen tot wetswijzigingen eind 2011.

Het ontslagrecht en de ww gaan veranderen. Eerder was daar al iets over duidelijk, nu blijkt voorts dat de duur en hoogte van de ww hetzelfde blijft.
Werkgevers gaan betalen voor het eerste half jaar van de ww-uitkering. Het UWV keert de ww uit en verhaalt de kosten op de werkgever. In 2013 wordt de ww-premie voor werkgevers tijdelijk verhoogd.
Voor contracten voor onbepaalde tijd komt één nieuwe wettelijk vastgelegde ontslagprocedure, in een civielrechtelijk repressief stelsel. Werknemers kunnen na een huurprocedure in hun bedrijf bezwaar maken bij de rechter als ze het met hun ontslag niet eens zijn. De procedure moet hierdoor verkort worden en werknemers moeten zo beschermd blijven tegen onredelijk ontslag. De ontslagvergoedingen worden gemaximeerd en omgezet in een persoonlijk budget dat gebruikt kan worden voor scholing en werk-naar-werk trajecten.Vanaf 2014 geldt de norm van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar als ontslagvergoeding, tot een maximum van een half jaarsalaris.

Kinderopvang Er komt geen eigen bijdrage voor de kinderopvang van 15 euro per maand en per huishouden. Wel komt er een aanpassing van de huidige eigen bijdrage. Daarnaast krijgen gezinnen met een verzamelinkomen vanaf 125.000 euro ontvangen geen kinderopvangtoeslag meer.

Verder werd reeds bekend dat de kilometervergoeding voor het woonwerkverkeer verandert. Dit gaat  gemiddeld tussen de 1,8 en 2,0 procent van de koopkracht opslokken voor werknemers die 20 kilometer van hun werk wonen, verwacht vakbond MHP. Wie verder van het werk woont, wordt nog zwaarder getroffen door de belasting over de reiskostenvergoedingen.

Lees meer: De Telegraaf, NOS.nl

Reageer op dit artikel