nieuws

Bezorgd om zorgverlof

Instroom

Bezorgd om zorgverlof

Een werknemer heeft een partner die levensbedreigend ziek is. De patiënt is opgenomen in een verpleeghuis. Moet de werkgever toch langdurig zorgverlof verlenen, nu in de zorg is voorzien?

Een werknemer heeft recht op langdurig zorgverlof wanneer het leven van zijn of haar partner, kind of een van de ouders op korte termijn in ernstig gevaar is. De werkgever mag een legitieme aanvraag voor langdurig zorgverlof alleen weigeren als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Daarbij is het niet van belang of er daadwerkelijk ‘handen aan het bed’ zijn die in de zorg voorzien. De wijze waarop de zorg wordt ingevuld, bepaalt de werknemer en niet zijn werkgever.

Per jaar mag een werknemer twaalf weken lang maximaal de helft van het aantal uren dat hij of zij werkt als zorgverlof opnemen. In overleg met de werkgever mag dat zes weken voltijds worden opgenomen, of uitgespreid over een langere periode van maximaal achttien weken. Het verlof eindigt wanneer deze periode is verstreken, wanneer de zorgbehoevende overlijdt, of wanneer er geen sprake meer is van een levensbedreigende situatie. Het verlof stopt ook wanneer de werknemer werkloos wordt.

De werkgever hoeft de werknemer niet door te betalen voor de uren dat deze langdurig zorgverlof heeft opgenomen. Het kan echter wel zo zijn dat er in de cao afspraken zijn gemaakt over (gedeeltelijke) doorbetaling van het salaris.

Reageer op dit artikel