nieuws

Kabinet strijdt verder tegen illegale stagiairs

Instroom

Kabinet strijdt verder tegen illegale stagiairs

Het kabinet gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de Haagse rechter in een zaak van een 21-jarige MBO-student die illegaal in Nederland verblijft en stage wil lopen. Volgens minister Kamp is een stage arbeid en valt het dus niet onder het recht op onderwijs.

Het kabinet wil illegaliteit bestrijden en vindt het onwenselijk als mensen zonder verblijfsvergunning toetreden tot de arbeidsmarkt. Landen mogen volgens het Europese verdrag voorwaarden stellen aan het recht op onderwijs. Kamp is van mening dat het tegengaan van illegaal verblijf een beperking van het recht op onderwijs rechtvaardigt.

In deze zaak gaat het om een meerderjarige student die al een aantal jaren onderwijs heeft gevolgd. Gedurende het hoger beroep zal niet actief worden gehandhaafd en geen boetes worden opgelegd door de Inspectie SZW.

Hoever het recht op onderwijs precies gaat, is niet vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).  In een eerder uitspraak op 27 mei 2011 gaf de rechter aan dat het recht op onderwijs door lidstaten beperkt mag worden. De rechter bepaalde destijds dat het recht niet betekent dat een vreemdeling studiefinanciering moet ontvangen.

In Nederland geldt dat stagiaires wel een vergoeding mogen ontvangen, maar dat dit niet hetzelfde mag zijn als salaris. Op dat moment verandert de stage namelijk in een arbeidsovereenkomst. Ook moet het leerdoel bij een stage vooropstaan, niet de prestatie die door de stagiair wordt geleverd.

Reageer op dit artikel