nieuws

Leerlingen Vakcollege allemaal geslaagd

Instroom

Leerlingen Vakcollege allemaal geslaagd

De eerste leerlingen die aan het Vakcollege Techniek examen hebben gedaan, zijn allemaal geslaagd voor hun vmbo-diploma. Werkgevers spelen een grote rol in dit onderwijsconcept dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar laat aansluiten.

De opleiding van het Vakcollege is een zesjarige, doorlopende leerroute in het vmbo, het mbo en het bedrijfsleven die opleidt in de techniek en zorg. Door onder andere veel praktijklessen en nauwe samenwerking met werkgevers werkt het Vakcollege aan het startklaar maken van een nieuwe generatie vakmensen.

Niet alleen het slagingspercentage van 100 procent is bijzonder, ook hebben de Vakcollege-leerlingen een jaar eerder examen gedaan dan scholieren op reguliere vmbo-scholen. Het Vakcollege is erg blij dat alle 73 leerlingen het beroepsgerichte programma met succes hebben afgesloten. "We zijn ontzettend trots op het slagingspercentage van 100 procent en zijn hierdoor gesterkt in onze missie om een optimaal leertraject te realiseren", aldus Johan van de Grift, directeur Vakcollege Techniek.

Met dit concept heeft het Vakcollege als doel om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, het vmbo en mbo beter op elkaar af te stemmen en leerlingen doorlopende loopbaanbegeleiding aan te bieden. Vakcollege Techniek begon in 2008 met met dertien scholen. Inmiddels zijn er vijftig Vakcolleges Techniek en dertig Vakcolleges Zorg. Het streven is om meer dan honderd van deze scholen te openen zodat onderwijsaanbieders en werkgevers samen kunnen werken aan een betere situatie op de arbeidsmarkt.

Reageer op dit artikel