nieuws

Loonstijging in cao’s vlakt af

Instroom

Loonstijging in cao’s vlakt af

Het lijkt er op dat de stijging van de cao-lonen afvlakt en stabiliseert rond 1,7 procent op twaalfmaandsbasis. Dat blijkt uit cijfers van AWVN. De werkgeversvereniging blijft echter ongerust over de loonontwikkeling.

In de eerste vijf maanden van 2012 zijn relatief weinig cao's afgesloten. Er liepen 361 cao's af. Tot nu toe is voor slechts 218 daarvan een nieuw akkoord tot stand gekomen. Volgens AWVN stellen zowel werkgevers als vakbonden het sluiten van nieuwe cao's uit vanwege de aanhoudende economische onzekerheid.

In mei overeengekomen nieuwe cao's kennen een loonstijging van 1,74 procent. Dat is net iets hoger dan het gemiddelde van alle cao's van 2012 (1,66 procent), maar lager dan het stijgingspercentage van april (1,79 procent). 

AWVN blijft zeer bezorgd over de loonontwikkeling. ‘Wij vragen ons af of de Nederlandse economie en de Nederlandse ondernemingen zo'n stijging aan kunnen op dit ogenblik. De Nederlandse economie is zeer gevoelig voor internationale concurrentieverhoudingen en een loongolf kan desastreus zijn voor de concurrentiepositie van bedrijven.' De werkgeversvereniging hekelt het feit dat op dit ogenblik vakbonden nog steeds om 2,5 procent loonstijging vragen.

AWVN bepleitte eerder om het cao-overleg veel meer te gebruiken voor het scheppen van loonruimte: als er concrete afspraken worden gemaakt over productiviteitsverbetering, levert dat een groter verdienvermogen voor bedrijf en werknemers op. Volgens de werkgeversvereniging liggen bijvoorbeeld op het vlak van dienstroosters en flexibiliteit nog veel mogelijkheden.

Een lichtpunt in het cao-seizoen 2012 is volgens AWVN dat in de cao-besprekingen duurzame inzetbaarheid een belangrijke rol blijft spelen. Het gaat daarbij om concrete afspraken over scholing, oudere werknemers, diversiteit en vitaliteit van werknemers, allemaal afspraken die – op termijn – groei van de arbeidsproductiviteit opleveren. In zeven van de tien nieuwe cao´s zijn dergelijke afspraken gemaakt.

Reageer op dit artikel