nieuws

Manier van leidinggeven cruciaal bij invoering HNW

Instroom

Manier van leidinggeven cruciaal bij invoering HNW

De manier van leidinggeven blijkt het belangrijkste aandachtspunt bij het invoeren van Het Nieuwe Werken. Managers moeten vooral wennen aan andere manieren van communiceren en het sturen op resultaat.

De manier van leidinggeven blijkt het belangrijkste aandachtspunt bij het invoeren van Het Nieuwe Werken. Managers moeten vooral wennen aan andere manieren van communiceren en het sturen op resultaat.

Dat blijkt uit ronde-tafelgesprekken die werkgeversvereniging AWVN hield met lijnmanagers uit haar achterban. Bij alle deelnemende bedrijven was Het Nieuwe Werken ingevoerd.

De lijnmanagers gaven in de gesprekken aan vaak gewend te zijn aan voorspelbaarheid van de aanwezigheid van hun medewerkers. Met name aan structuur in het werkoverleg en aan een sturende manier van leidinggeven. Bij HNW hebben medewerkers veel meer eigen verantwoordelijkheid, en meer vrijheid om tijd en plaats van werk te bepalen. Daardoor worden lijnmanagers gedwongen informeler en minder controlerend met medewerkers om te gaan.

Met name in de communicatie levert dat problemen op, vooral net na de introductie van Het Nieuwe Werken. De managers gaven aan te moeten wennen aan het grotere aantal, maar kortere contactmomenten en de manier van communicatie, bijvoorbeeld via chat of telefoon. Daarnaast was het stellen van open vragen en sturen op output een punt van verandering.

Opvallende conclusie was dat de reden om HNW in te voeren aan het verschuiven is. Tot voor kort werd het vaak ingevoerd om als werkgever aantrekkelijk te zijn voor de huidige en nieuwe generatie medewerkers die behoefte hebben aan flexibiliteit, maar dit verschuift steeds vaker naar HNW in te zetten ter verlenging van bedrijfsdoelen als het verhogen van de arbeidsproductiviteit.

Over de effecten ervan waren de aanwezigen voornamelijk tevreden: De klantgerichtheid blijkt omhoog te gaan, kennisoverdracht verloopt spontaner en diepgaander en het werken wordt doelgerichter. Onlangs bleek uit onderzoek dat 66 procent van de werknemers denkt dat de organisatie er productiever van wordt.

 

Reageer op dit artikel