nieuws

Meerderheid zelfstandigen heeft geen personeel

Instroom

Meerderheid zelfstandigen heeft geen personeel

In het eerste kwartaal van 2012 telde Nederland ruim 570.000 personen die als zelfstandige zonder personeel hun diensten aanbieden. Bijna de helft was hoogopgeleid en het meest voorkomende beroep was bedrijfsadviseur.

Het aantal zelfstandigen zonder personeel is de laatste jaren sterk toegenomen, mede doordat werknemers steeds vaker voor zichzelf zijn begonnen. In het eerste kwartaal van 2012 waren er in Nederland bijna 1,1 miljoen zelfstandigen. Hiervan had 68 procent geen personeel in dienst, ongeveer 28 procent had dit wel en ruim 3 procent was een meewerkend gezinslid.

Zelfstandigen zonder personeel die eerder werknemer waren, bieden vrijwel allemaal diensten aan, bijvoorbeeld als adviseur of voor werk in de bouw. Daarnaast is er een groep zelfstandigen zonder personeel die producten aanbiedt, zoals winkeliers, tussenhandelaren en landbouwers. In het eerste kwartaal van 2012 was van alle zelfstandigen 68 procent een zzp'er die diensten aanbiedt.

Van deze groep is 45 procent hoogopgeleid, tegenover 34 procent van de werknemers. Daarnaast zijn het iets vaker mannen dan vrouwen. Vier op de vijf mannelijke zzp'ers die diensten aanbieden werkt voltijd. Bij de vrouwen was dit maar twee op de vijf. De grootste groep (45%) vrouwelijke zzp'ers die diensten aanbieden werkt 20 tot 35 uur per week.

Reageer op dit artikel