nieuws

Meeste discriminatie gaat over leeftijd

Instroom

Meeste discriminatie gaat over leeftijd

De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde in 2011 vaker dat er sprake was van discriminatie. Vooral leefftijdsdiscriminatie op de werkvloer kwam veel voor.

Dat blijkt uit het jaarrapport van de CGB. In 2011 sprak de commissie 221 oordelen uit, en oordeelde in 56 procent van de gevallen dat er sprake was van discriminatie. Een jaar eerder was dat nog 52 procent. De meest voorkomende discriminatiegronden waren leeftijd (24 procent), geslacht (17 procent) en handicap of chronische ziekte (17 procent).

Het grootste deel van de leeftijdsdiscriminatie gaat over gevallen op het werk. Vooral bij de werving en selectie, de aanstelling van een werknemer of het eindigen van de arbeidsrelatie wordt er gediscrimineerd op leeftijd. Voornamelijk oudere werknemers zijn hier de dupe van: de meeste mensen die in 2011 op grond hiervan een verzoek indiende bij de commissie, waren tussen de 50 en 69 jaar oud.

Ongelijke behandeling vanwege het geslacht staat op de tweede plaats, zo blijkt uit het rapport. Bijna de helft van deze klachten gaat vrouwen die wegens zwangerschap of jong moederschap zich gediscrimineerd voelen.

Ook deed de CGB onderzoek naar ongelijke beloning tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers  van ziekenhuizen. Daaruit bleek dat 43 procent van de onderzochte gevallen willekeurige beloningsmaatstaven worden gebruikt, wat vaker negatief uitpakt voor de vrouwelijke werknemers. De verschillen in loon varieerden van maandelijks tientallen euro's tot 200 euro per maand.

 

 

Reageer op dit artikel