nieuws

Ouders werken door na bezuiniging kinderopvang

Instroom

Ouders werken door na bezuiniging kinderopvang

Het aantal kinderen in de opvang is gedaald, maar de meeste ouders blijven aan de slag.

De bezuinigingen op de kinderopvang lijken er vooralsnog niet toe te leiden dat veel ouders stoppen met werken. Dat concludeert althans minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Hij heeft daarvoor gekeken naar de ontwikkelingen in de kinderopvang. De cijfers gaan over het eerste kwartaal van 2012. 

Het aantal kinderen in de kinderopvang waarvoor ouders een toeslag krijgen is in het eerste kwartaal van 2012 wel met drie procent gedaald, terwijl er in 2011 nog sprake was van drie procent groei. Ook het aantal gastouders is afgenomen.

In 2011 werkte 70,5 procent van de moeders, in het eerste kwartaal van 2012 was dit 70,8 procent. Alleenstaande moeders zijn iets minder gaan werken: 64,3 procent in het eerste kwartaal van 2012 tegenover 64,6 procent in 2011.

Uit de brief van Kamp blijkt verder dat ouders bij kinderdagverblijven gemiddeld 0,6 procent meer betalen dan de uurprijs waarvoor zij kinderopvangtoeslag krijgen. In de buitenschoolse opvang betalen ouders gemiddeld 6,3 procent meer dan de maximum uurprijs die de overheid vergoedt.

Reageer op dit artikel