nieuws

Over 50 jaar werkt de helft van Europa niet

Instroom

De beroepsbevolking in Europa stopt met groeien en neemt de komende decennia zelfs sterk af. In 2010 behoorde 61 procent van de Europeanen tot de potentiële beroepsbevolking, in 2060 zal dit zijn teruggelopen naar 51 procent.

Dat meldt het CBS op basis van de Eurostat-bevolkingsscenario's EUROPOP2010. De oorzaken zijn het dalende aantal geboortes en de pensionering van de naoorlogse generatie.

Op 1 januari 2010 telde de potentiële beroepsbevolking in de 27 landen van de Europese Unie in totaal 307 miljoen personen, ofwel 61 procent van de totale bevolking in de EU. Dit was een groei van 20 miljoen personen ten opzichte van 1995. Naar verwachting loopt de potentiële beroepsbevolking de komende jaren in omvang terug tot 265 miljoen in 2060. Dat is een afname van 14 procent ten opzichte van 2010. Het aandeel in de totale bevolking is nog 51 procent.

Europese verschillen
In Europa zijn grote verschillen tussen de EU-lidstaten. Nederland behoort bij de toekomstige krimpers, maar kende in de jaren tot 2010 nog groei. In Bulgarije loopt het aantal 20-64-jarigen al terug sinds halverwege de jaren '80 van de vorige eeuw. Ook in Duitsland is de krimp al voor de eeuwwisseling ingezet. En het ziet er niet naar uit alsof die situatie beter gaat worden. De verwachte aanhoudende krimp van de potentiële beroepsbevolking kan voor landen als Bulgarije en Letland oplopen tot een afname van meer dan 40 procent.  
Ierland daarentegen heeft een relatief grote groei gekend die wordt verwacht aan te houden tot 2060. Tegen die tijd zal het aantal 20-64-jarigen in Ierland bijna 30 procent groter zijn dan nu.

Reageer op dit artikel