nieuws

‘Vraag eens wat kandidaten onaantrekkelijk vinden’

Instroom

‘Vraag eens wat kandidaten onaantrekkelijk vinden’

Werkzoekenden kijken in hun zoektocht naar een nieuwe werkgever vooral naar de cultuurwaarden die ze aantrekkelijk vinden in de organisatie. De onaantrekkelijke waarden laten ze links liggen. 'Vraag eens aan kandidaten waarom ze niet voor uw organisatie zouden willen werken.'

Om een goede match te maken tussen een werkzoekende en een bedrijf is het van belang dat de kandidaat bij de bedrijfscultuur past. Marije de Goede promoveert volgende week op haar onderzoek naar deze aansluiting tussen cultuurwaarden van werkzoekenden en organisaties.

Wat heeft u precies onderzocht?
De Goede: 'Ik heb onderzoek gedaan naar de persoon-organisatie ‘fit'. Voor zowel werkgevers als werknemers is het belangrijk dat personeel bij het bedrijf past om tevreden te blijven met elkaar. Mensen kijken daarvoor naar of de cultuurwaarden van de organisatie ook bij hun eigen waarden past. Als iemand teamgerichtheid bijvoorbeeld belangrijk vindt in een baan, zal hij op zoek gaan naar een bedrijf waar in teams wordt gewerkt. Ik heb in mijn onderzoek gekeken naar welke informatie mensen gebruiken of uit te vinden of die ‘fit' met de organisatie er is.'

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek?
Mensen zijn in het zoeken naar een baan vooral gericht op de cultuurwaarden die ze aantrekkelijk vinden in een organisatie en die dus bij hun waarden past, maar letten veel minder op waarden die ze onaantrekkelijk vinden. Iemand wil bijvoorbeeld graag teamgericht werken, maar houdt absoluut niet van competitie. Hij zal dan in het zoeken naar informatie over de werkgever vooral zoeken naar die teamgerichtheid, maar veel minder letten of het een competitieve organisatie is. De informatie wordt dus eenzijdig en niet volledig gebruikt. Mensen zijn dus vooral gericht op het bereiken van een goede uitkomst (de teamgerichtheid), maar minder op het voorkomen van een slechte uitkomst (het competitieve).

Is dat erg?
Dat hoeft het niet te zijn. Maar het kan er wel voor zorgen dat iemand op die manier met té positieve verwachtingen een organisatie binnenkomt. Hij heeft dan geen volledig beeld van de organisatie gekregen. Dan kan hij achteraf het gevoel krijgen niet te passen in de bedrijfscultuur en dat kan een reden zijn om de organisatie te verlaten. Daar hebben beide partijen niks aan.

Hoe kunnen organisaties dit voorkomen?
Realiseer je dat een nieuwe kandidaat met te positieve verwachtingen de organisatie binnen kan komen. Het kan goed zijn om in een sollicitatiegesprek te checken of het beeld van de kandidaat over de organisatiecultuur klopt. Dus niet alleen vragen waarom iemand wél voor de organisatie wil werken, maar ook: waarom zou je hier niet willen werken? Welke waarden vind je minder aantrekkelijk? Dat is geen negatieve reclame voor je bedrijf, want het zijn gewoon cultuurwaarden die bij de organisatie horen.

Reageer op dit artikel