nieuws

Werkgever mag best pochen over arbeidsvoorwaarden

Instroom

Werkgever mag best pochen over arbeidsvoorwaarden

Werknemers en werkgevers zijn geneigd om zich teveel blind te staren op salaris en bonussen. Ze vergeten vaak te kijken naar het totaalplaatje van de beloning.Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opleidingsbudget en pensioen, zijn minstens zo belangrijk.

Dat zegt Anne Branger, Market Leader Productized Services Hay Group, op basis van onderzoek naar het gemiddelde loon van meer dan twaalf miljoen werknemers binnen 16.500 organisaties verspreid over 58 landen..

Bij het belonen van werknemers leggen de westerse landen de nadruk op salaris en bonus, terwijl ontwikkelingslanden en nieuwe economieën verhoudingsgewijs een veel groter aandeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket besteden aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Hierbij valt te denken aan gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheids- en leaseregelingen, pensioenen, opleidingsmogelijkheden, mobiele telefoons voor persoonlijk gebruik.

Tevredenheid
De bijdrage van werkgevers aan de pensioenregeling van werknemers kan variëren van 20 tot 35 procent van het salaris. Uit onderzoek blijkt dat werknemers slecht op de hoogte zijn van de hoeveelheid geld die de werkgever voor hen betaalt. Terwijl inzicht in de opbouw en de waarde van het pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden bepalend is voor de mate van tevredenheid onder werknemers. Nederland staat op de vijfde plaats in de de top tien van best betalende landen in Europa. Op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden staat Nederland op de 36e plek.

Onzekere tijd
Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen specifieke behoeften op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo is jong talent nauwelijks bezig met pensioen en hecht de groep tussen 30 en 40 jaar meer waarde aan regelingen als ouderschapsverlof. Beter inspelen op specifieke wensen van de werknemer kan zorgen voor meer tevredenheid en daarmee tot het behoud van talent. Juist in deze onzekere tijd zou de werkgever er alles aan moeten doen om zijn totaalaanbod aan arbeidsvoorwaarden in te zetten als concurrentieel voordeel op de arbeidsmarkt, stelt Hay Group.

Reageer op dit artikel