nieuws

Zwaar werk wordt beter beloond

Instroom

Zwaar werk wordt beter beloond

Zwaarder werk wordt bij de politie beter beloond. Toch zegt de politie zich aan de nullijn te gaan houden.

Zwaar en specialistisch politiewerk wordt vanaf 1 januari 2012 extra beloond. Daar ook de politie zich moet houden aan de nullijn die de in de Tweede Kamer is afgesproken voor ambtenarensalarissen, is afgesproken dat het niet om structurele loonsverhogingen. In de ondersteunende afdelingen komt er de komende 3 jaar geen geld bij.

De specialisten bij de politie kunnen drie tot vijf periodieken boven hun schaalmaximum groeien, melden de vakbonden ACP en NPB. Daarmee is hun perspectief op een hoger inkomen verbeterd, aldus de bonden.

Dat staat in het akkoord dat de politievakbonden met Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, hebben gesloten.

Tegenover de nullijn voor politiepersoneel staat dat een garantie op werk is bedongen. De bonden en het ministerie hebben afgesproken dat niemand wordt ontslagen in de grote reorganisatie die uiteindelijk tot de Nationale Politie moet leiden.

Reageer op dit artikel