nieuws

8 verkiezingspunten over oudere werknemers

Instroom

8 verkiezingspunten over oudere werknemers

De arbeidsmarkt voor ouderen zit op slot. Wat willen de politieke partijen hier aan doen? Alle standpunten uit de verkiezingprogramma's op een rijtje voor HR.

Genoeg ervaring en expertise op zak, maar het vinden van een baan is voor oudere werknemers een flinke klus. De HR-professional herkent het vast en zeker: bedrijven nemen liever ‘jonge' medewerkers aan dan 50-plussers, vaak vanwege de simpele reden dat ouderen veel geld kosten. Tegelijkertijd zijn deze medewerkers hard nodig met de komst van de vergrijzing. Wat willen de politieke partijen doen aan deze slechte arbeidsmarktpositie van oudere werknemers? 8 verkiezingsstandpunten op een rij:

VVD
De VVD wil 55-plussers meer kansen bieden op de arbeidsmarkt. De partij stelt voor bedrijven meer ruimte te geven om werknemers te belonen naar toegevoegde waarde in plaats van naar leeftijd. De werknemers zelf moeten tijdens hun baan meer ruimte krijgen om zich om- of bij te scholen. Als mensen werkloos worden mogen zij gebruik maken van een sociaal leenstelsel.
Ook wil de partij af van het automatische ontslag bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, zoals nu in veel cao's is vastgelegd. Werkgevers en werknemers moeten zelf afspraken kunnen maken als zij met elkaar verder willen. Tegelijkertijd wordt het ontslagrecht versoepeld.

D66
D66 wil scholingsvouchers invoeren voor ouderen werknemers die langdurig werkloos zijn. Deze kunnen worden ingezet voor scholing of begeleiding bij de zoektocht naar werk. Werkgevers moeten daarnaast gestimuleerd worden om oudere werknemers aan te nemen.
Volgens de partij leidt de combinatie van periodieken, het ontslagrecht en de WW tot een ‘gouden kooi'. De partij wil die openbreken door fiscale voordelen in te voeren voor oudere werknemers en daarnaast het werkgeversrisico voor ziekte van werknemers boven de 55 anders aanpakken. Over het ‘hoe' doet de partij verder geen uitspraken.
Demotie moet de norm worden; aan het einde van een carrière gaat het salaris en de werklast omlaag. Doorwerken na de officiële pensioenleeftijd moet eenvoudiger worden.

PvdA
De Partij van de Arbeid wil af van het feit dat ouderen ten onrechte worden afgeschreven op de arbeidsmarkt. Werknemers en werkgevers moeten daarom flink investeren in scholing om de werknemers inzetbaar te houden. Juist oudere werknemers moeten met hun ervaring makkelijk kunnen veranderen van baan in plaats van dat ze in de WW eindigen. De PvdA wil budget vrijmaken voor een nieuwe werk-naar-werkregeling waarin werkgever de eerste zes maanden van de WW doorbetalen – hoogte en duur van de WW blijft gelijk. Samen met de werknemer stelt de werkgever een werk-naar-werkplan op en aan het einde van de zes maanden wordt getoetst of beide partijen voldoende hebben gedaan om de werknemer opnieuw aan het werk te krijgen. Heeft de werkgever te weinig gedaan? Dan moet hij langer loon doorbetalen en extra scholingsbudget betalen. Heeft de werknemer te weinig gedaan, dan wordt hij gekort op zijn uitkering of moet hij zijn doorbetaalde loon terugstorten. Ook wil de partij een vervroegde AOW invoeren voor mensen die na hun 61e onvrijwillig buiten de arbeidsmarkt zijn beland.

CDA
Volgens het CDA is er onder werkgevers een mentaliteitsomslag nodig als het gaat om het in dienst nemen van oudere werknemers om de vergrijzing tegen te gaan. Daarom wil het voor werkgevers een premiekorting invoeren om te stimuleren om werkloze ouderen aan te nemen.

ChristenUnie
De ChristenUnie wil de WW veranderen, maar tegelijkertijd toch de positie van oudere werknemers verbeteren. Dat wil het onder meer doen door de werkgeverskosten voor oudere werknemers te verlagen. Ook komt er de mogelijkheid voor werkgevers om een no-risk polis voor hen af te sluiten zodat de kosten voor loonbetaling tijdens ziekte worden verlaagd.
De partij pleit voor een hogere ontslagvergoeding dan in het huidige ontslagstelsel, die in termijnen zal worden betaald. Doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd moet mogelijk worden, en als de partijen dat willen, ook in deeltijd.
Net zoals D66 moet demotie mogelijk zijn als een werkgever een verminderde productiviteit heeft. Maar alleen als de werkgever en de werknemer het eens kunnen worden om de arbeidsvoorwaarden aan te passen.
Ten slotte roept de partij werkgevers op om niet te kiezen voor buitenlandse werkzoekenden vanwege de lagere kosten. De ChristenUnie wil primair kansen geven aan Nederlandse werkzoekenden zodat Nederlandse ouderen aan het werk kunnen blijven.

GroenLinks
Ook GroenLinks wil de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers verbeteren. Net zoals de Christendemocraten wil de partij een premiekorting voor werkgevers als zij werkloze ouderen in dienst nemen. Daarbij wil GroenLinks de leeftijdsdiscriminatie door werkgevers actief tegengaan. Over de manier waarop geeft het geen uitsluitsel.
De partij wil een werk-naar-werktraject om langdurige werkloosheid te voorkomen en wil mensen met flexibele contracten sneller toegang geven tot de WW, specifiek voor werklozen boven de 50 jaar.

PVV
De Partij Voor de Vrijheid gaat niet in op het lot van de 55-pluswerknemer. Wel spreekt het zich uit over de AOW-leeftijd: die blijft op 65 jaar. Willen werknemers eerder of later met pensioen, dan krijgen ze respectievelijk korting op of opslag van hun uitkering.

Partij voor de Dieren
Ook de Partij voor de Dieren zegt niet veel over oudere werknemers. Wel vindt de partij in het algemeen dat bij- en herscholing worden aangemoedigd en worden gefaciliteerd door de overheid. Daarbij moeten mensen die langdurig werkloos zijn van de overheid een financiële stimulans krijgen om maatschappelijke werkzaamheden te doen, zodat ze het gevoel van arbeidsparticipatie behouden.

Lees hier alle standpunten over het ontslagrecht.

 

 

Reageer op dit artikel