nieuws

CNV pleit voor voortbestaan cao´s

Instroom

De cao blijft van groot belang. Dat stelt vakcentrale CNV naar aanleiding van de adviesaanvraag van het kabinet aan de SER. Minister Kamp wil dat de SER het draagvlak van de collectieve arbeidsovereenkomst onderzoekt.

Cao´s gelden vaak voor werknemers uit een hele bedrijfstak, ongeacht of ze zich wel of niet hebben aangesloten bij de vakbond die namens hen de besprekingen met de werkgevers voert. Kamp wil daarom van de SER – waarin werkgevers- en werknemersorganisaties zitting hebben – weten of er nog wel maatschappelijk draagvlak is voor de cao.

Het CNV vindt van wel, zo stelt vice-voorzitter Maurice Limmen in een blog. 'De meeste werknemers in Nederland – ook de niet-vakbondsleden – zijn tevreden  over hun cao. Ik durf te wedden dat slechts een enkeling de cao als ondemocratisch, knellend en overbodig beschouwt.  Dat geldt ook voor werkgevers, die zijn in veel sectoren juist blij met een cao. Concurrentie op de prijs van arbeidskosten is dan niet meer allesbepalend;  ook kwaliteit kan een rol spelen. Maar, ook individuele werkgevers besparen veel tijd en geld wanneer ze niet met iedere individuele werknemer aparte afspraken moeten maken.'

Reageer op dit artikel