nieuws

Hoe werft u jongeren op de arbeidsmarkt? Tien tips.

Instroom

Wat beweegt jongeren van 18 tot 25 jaar op de arbeidsmarkt? Hoe zoeken ze werk en waarom vinden ze de ene werkgever aantrekkelijk en laten ze de andere links liggen? Manpower deed onderzoek.

In het artikel ‘Jongeren zijn helemaal geen jobhoppers’ in GIDS voor Personeelsmanagement nummer 7/8 2012, zet  Haiko van der Pol, directeur marketing & communicatie bij ManpowerGroup de acht belangrijkste bevindingen uit het onderzoek op een rij. Hieronder een samenvatting, plus tien tips om jongeren te werven.

1. Internet rules. Jongeren zoeken massaal geschikte vacatures via het web, maar gebruiken social media nauwelijks om aan werk te komen.

2. Open solliciteren is terug. De helft van de jongeren (51 procent) benadert zelf actief bedrijven via een open sollicitatie.

3. Duidelijk, maar niet bazig. Jongeren waarderen een coachende leidinggevende, maar hoeven geen baas die alles beter weet. Met leeftijdsverschil hebben ze geen probleem.

4. Zacht wint (nog steeds) van hard. Zachte criteria worden nog steeds als belangrijker ervaren dan de harde voorwaarden. Beloning moet eerlijk zijn, maar goede werksfeer en leuke collega’s scoren het hoogst.

5. Geen jobhoppers. In tegenstelling tot de algemene opvatting zijn jongeren geen jobhopers. Slechts een zeer kleine minderheid (8 procent) denkt tegen die tijd tien keer van werkgever te zijn geswitcht.

6. Doorgroeien om carrière te maken. Doorgroeimogelijkheden zijn het belangrijkste kenmerk van de ideale baan.

7. De crisis stemt somber. Bijna de helft van de jongeren denkt dat de werkloosheid als gevolg van de crisis nog toeneemt.

8. Carrière maken wordt moeilijker. Veel jongeren denken dat het moeilijker wordt carrière te maken. Vooral hoger opgeleiden betwijfelen of ze wel een passende baan zullen vinden.

10 jongeren-tips
Klinken de kwaliteiten van jongeren u als muziek in de oren? Lees dan onderstaande tips om jong talent aan te trekken.

  1. Er is nu een relatief groot aanbod van jongeren. Ze stellen minder hoge eisen en zijn honkvaster. Kortom: dit is het moment om jong talent aan te trekken.
  2. Natuurlijk staat uw actuele vacatureaanbod online, bij voorkeur op een aparte wervingssite. Laat ook medewerkers aan het woord over de organisatie.
  3. Probeer niet eigentijdser over te komen dan de organisatie is. Vertaal de merkwaarden van uw organisatie in uw arbeidsmarktbeleid.
  4. Zorg bij sollicitaties voor een snelle follow-up. Jongeren rekenen op een korte selectieprocedure.
  5. Jongeren vragen om een andere manier van leidinggeven. Vertrouwen geven en dienend leiderschap passen beter dan een strakke aansturing. Die vinden jongeren al snel autoritair.
  6. De jongeren in uw organisatie zijn de beste ambassadeurs. Laat ze actief zijn op social media en contact leggen met jongeren die geïnteresseerd zijn in uw organisatie.
  7. Platte organisaties en projectmatig werken passen beter bij jongeren dan een hiërarchische structuur. Afspraken over output (wat moet je opleveren?) werken vaak beter dan afspraken over input (wat moet je doen?).
  8. Het Nieuwe Werken (HNW) spreekt jongeren aan. Maar als dat betekent dat ze veel vanuit huis moeten werken, worden ze minder enthousiast. Wees dus duidelijk over wat HNW bij uw bedrijf inhoudt.
  9. Bedenk uitdagende opleidings- en trainingsprogramma’s voor jongeren. Als u creatief te werk gaat, hoeft dat niet veel geld te kosten.
  10. Een deel van de jongeren vindt dat er in het begin te veel van hen wordt verwacht. Geef jongeren een kans door stageplaatsen en werkervaringsplaatsen te bieden.

Resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de uitgave Jong Talent, Nieuw realisme op de arbeidsmarkt. Het boek is te downloaden via www.manpower.nl/jongtalent. Daar kan ook een gedrukt exemplaar aangevraagd worden.

Reageer op dit artikel