nieuws

HR en bestuur moeten tablets omarmen

Instroom

HR en bestuur moeten tablets omarmen

HR en management moeten smartphones en tablets onderdeel maken van het werk, willen ze de nieuwe generaties werknemers boeien en binden. Kwestie van goed werkgeverschap.

Om lekker te werken wenst de ‘millenniumgeneratie', de groep jongeren die vanaf 2000 de arbeidsmarkt betrad, gelijkwaardigheid, flexibiliteit, meer zeggenschap en verantwoordelijkheid. Een laptop, tablet en smartphone zouden daarbij helpen volgens HR- en salarisdienstverlener ADP.
‘Directieleden zullen de verandering die zich voordoet in de arbeidswereld moeten begrijpen, willen ze de komende tien jaar de strijd om talentvol personeel winnen', zegt Leon Vergnes, algemeen directeur van ADP Nederland, die over dit thema een whitepaper publiceert (‘HR-uitdagingen en -oplossingen: Werknemers verbinden en empoweren in een nieuwe werkomgeving'). ‘Zij moeten zich realiseren dat arbeid steeds minder plaatsgebonden wordt en meer een manier van denken is.'

Werknemerstevredenheid
Technologie maakt flexibel en mobiel werken mogelijk en dat trekt de jongere generatie aan. Bovendien helpt het om het personeel mondig te maken en daarmee hen meer te betrekken bij de bedrijfsvoering.
Vergnes haalt een eigen onderzoek aan over technologiegebruik onder 703 directieleden die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid en algemeen management bij bedrijven in Europa en Australië. 44 procent van de ondervraagden heeft werknemers voorzien van smartphones of tablets, of verschaft personeel toegang tot bedrijfsapplicaties op mobiele toestellen. Reden volgens ADP? Verhoging van werknemerstevredenheid. ‘We merken zelf ook dat veel jonge sollicitanten direct vragen waar hun werkplek is en of het nodig is om iedere dag naar kantoor te komen,'aldus Vergner.
Daarnaast leidt dit tot een verbetering van de service aan personeel. Andere argumenten zijn de verhoging van productiviteit, de verbetering van directe besluitvorming en het beter kunnen inspelen op organisatorische veranderingen. Voorwaarde is wel dat HR en directie de nieuwe toepassingen begrijpen, omarmen en uitdragen.

Toch liever salaris
Opmerkelijk is het verschil met de uitkomsten van een eerder onderzoek door het technologiebedrijf Cisco onder ruim 2800 werknemers van 21 tot 29 jaar en studenten van 18 tot 24 jaar in 14 landen. De ondervraagde werknemers hadden een full time baan en werkten in het bedrijfsleven, uitgezonderd de IT. Het salaris blijkt belangrijker dan grotere flexibiliteit en beschikking hebben over een iPad of smartphone. Wel gaven de respondenten aan het onnodig te vinden om elke dag op kantoor te moeten komen. Ook is er inmiddels meer oog voor de nadelen van altijd en overal bereikbaar zijn voor werk.

Reageer op dit artikel