nieuws

Meer dan 3 miljoen gepensioneerden

Instroom

Meer dan 3 miljoen gepensioneerden

Het aantal gepensioneerde werknemers is in 2011 voor het eerst gestegen tot boven de 3 miljoen. Hiermee is inmiddels bijna 20 procent van de Nederlanders met pensioen.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Door de toenemende vergrijzing zijn er tussen 2000 en 2011 bijna 600 duizend gepensioneerden bijgekomen. Het aandeel gepensioneerden in de totale bevolking steeg in deze periode van 15 naar 18 procent.

Het percentage gepensioneerden van 55 tot 65 jaar neemt sinds 2006 af. In dat jaar was 19 procent van alle 55- tot 65-jarigen met pensioen, in 2011 was dat nog maar 15 procent. Deze daling heeft te maken met de versobering van de vervroegde pensioenregelingen, waardoor werknemers langer zijn gaan doorwerken. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers steeg van 61 jaar in 2006 naar ruim 63 jaar in 2011.

 

Reageer op dit artikel