nieuws

Onzekerheid verlamt cao-overleg

Instroom

Onzekerheid verlamt cao-overleg

Het cao-overleg in het Nederlandse bedrijfsleven ligt vrijwel stil. De politieke en economische onzekerheid is daaraan debet.

Uit maandelijkse cijfers van werkgeversvereniging AWVN rondom cao-ontwikkelingen blijkt dat in 2012 een kwart minder cao's zijn afgesloten dan dezelfde periode vorig jaar. Ook de jaarlijkse ‘juni-piek' bleef uit. De achterstand op andere maanden verklaart de organisatie door de economische en politieke onzekerheid van het moment, vooral rond pensioenen, ontslagrecht, forensentaks en de kwakkelende euro.

‘Zorgelijke ontwikkeling'
AWVN noemt de ontwikkeling van het stilvallende cao-seizoen zorgelijk. Volgens de werkgeversvereniging heeft de impasse in het cao-overleg een ‘olievlekwerking' binnen bedrijven. ‘Het stilvallen van het cao-overleg heeft ook effect op andere reguliere overlegmomenten met de bonden. De uitwerking van eerder gemaakte afspraken en de uitvoering van eerder afgesproken projecten lopen vertraging op. Verder is het cao-overleg een belangrijke plek om afspraken over productiviteitsverbetering te maken. Op termijn is dit dus schadelijk voor de kracht van het bedrijfsleven,' stelt de organisatie.

De cao's die in juni wel werden afgesloten lieten een loonstijging van gemiddeld 1,65 procent zien, daarmee lijkt de loonstijging in april en mei af te vlakken, maar het percentage ligt niet ver van het jaarlijkse gemiddelde van 2012: 1,65 procent.

Pensioen in de cao
De organisatie voorziet dat het nog maanden kan duren voordat de verlammende politieke onzekerheid verdwijnt, in ieder geval niet voor de verkiezingen van 12 september. Het adviseert werkgevers om de beschikbare tijd vooral te gebruiken voor gerelateerde zaken, in het bijzonder de eigen pensioenregeling. Volgens AWVN wordt de noodzaak steeds groter om daar kritisch naar te kijken. ‘Pensioenen moeten weer onderdeel van het cao-overleg worden. Mogelijk zijn vakbondsbestuurders op dit ogenblik wel genegen om aan een toekomstvisie over de pensioenregeling te praten.'

Een lichtpunt in het cao-seizoen 2012 is volgens AWVN dat in de cao-besprekingen duurzame inzetbaarheid een belangrijke rol blijft spelen. In zeven van de tien cao's zijn daar afspraken over gemaakt.

 

Reageer op dit artikel