nieuws

Pensioengat dreigt voor expats

Instroom

Pensioengat dreigt voor expats

Werkgevers en werknemers overzien niet altijd welke gevolgen langdurige uitzending naar het buitenland heeft op de pensioenen van expats.

Het aantal werknemers dat door internationale bedrijven wordt uitgezonden naar het buitenland is de afgelopen jaren min of meer stabiel gebleven. Het type uitzending is echter wel veranderd. Het aantal werknemers dat uitgezonden wordt voor langer dan vijf  jaar, is sinds 2008 toegenomen van 21 procent naar 40 procent in 2012. Het aantal ‘global nomads’ – werknemers die van land naar land worden uitgezonden voor telkens nieuwe projecten – nam in dezelfde periode toe van 6 naar 10 procent. Het aantal korte-termijn expats (met opdrachten van korter dan een jaar) is echter gedaald van 17 naar 11 procent.

Pensioenregeling
Dat  blijkt uit wereldwijd onderzoek van Mercer onder 288 multinationals die samen 119.000 expats uitzenden. Vooral voor verzekerbare arbeidsvoorwaarden zoals pensioen en ziektekostenverzekeringen kan dit voor problemen zorgen.

63 procent van de expats heeft een pensioenregeling in het land van herkomst. Dat kan prima uitpakken voor expats die worden uitgezonden tussen de één en vijf jaar, maar kan een fors pensioengat opleveren voor de zogenaamde ‘global nomads’. Slechts 12 procent van de multinationals met dit type expats heeft een internationale pensioenregeling ontwikkeld.

Kosten rechtvaardigen
De meest voorkomende reden voor bedrijven om geen internationale pensioenregelingen aan te bieden is dat er onvoldoende werknemers gebruik van zouden maken om de kosten te rechtvaardigen (38 procent). Maar ook is een deel van de deelnemers aan het onderzoek (17 procent) zich niet bewust van de voordelen van een internationale pensioenregeling of heeft men een dergelijke regeling nooit als optie overwogen.

Ziektekosten
Bijna alle bedrijven (98 procent) bieden hun expats een particuliere ziektekostenverzekering. In 2005 was dit nog maar 57 procent. Manon Gerritsen, internationaal beloningsexpert bij Mercer: ‘De standaard en de kwaliteit van de gezondheidszorg varieert sterk van land tot land, dus de belangrijkste uitdaging voor bedrijven is om expats te voorzien van een consistent goede gezondheidszorg, zonder dat de kosten uit de hand lopen. Ook hiervoor is het belangrijk een internationaal medisch plan op te stellen. Dit zorgt voor gelijke regelingen voor expats en minder tijd en geld aan administratieve handelingen. De kosten blijven echter een issue. Stijgingen tot 15 procent voor de premies voor internationale ziektekostenverzekeringen is geen uitzondering. Hoe meer landen, hoe complexer en hoe hoger de kosten.’

 

Reageer op dit artikel