nieuws

Ruim half miljoen minder AOW-ers in 2025

Instroom

Ruim half miljoen minder AOW-ers in 2025

Door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd neemt de groei van AOW'ers tot 2025 af met ruim een half miljoen.

Dat blijkt uit berekeningen van het CBS. Als de wet ongewijzigd was gebleven, zou Nederland in 2025 1,1 miljoen meer AOW'ers tellen dan nu.

Door aanname van het wetsvoorstel wordt de AOW-gerechtigde leeftijd de komende jaren geleidelijk verhoogd van 65 jaar nu naar 67 jaar in 2023. Daarna wordt de AOW-leeftijd even snel verhoogd als de levensverwachting van 65-jarigen, in veelvouden van 3 maanden. Daarmee komt in 2025 de AOW-gerechtigde leeftijd op basis van de CBS-bevolkingsprognoses naar verwachting uit op 67 jaar en 6 maanden. Hierdoor leidt het aangenomen wetsvoorstel tot ruim een half miljoen minder in Nederland woonachtige AOW-ers in 2025 dan bij ongewijzigd beleid. De toename vermindert daarmee met 50 procent.

Het op 10 juli aangenomen wetsvoorstel zorgt voor een snellere verlaging van het aantal AOW'ers dan het pensioenakkoord dat eerder werd gesloten tussen de sociale partners.

Reageer op dit artikel