nieuws

Senaat stemt in met verhoging AOW-leeftijd

Instroom

Senaat stemt in met verhoging AOW-leeftijd

Met de parlementaire goedkeuring komt er een eind aan het tijdperk dat de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar was. Sinds de invoering van de Algemene Ouderdomswet, in 1957, bleef deze leeftijdsgrens onveranderd.

De pensioengerechtigde leeftijd gaat geleidelijk omhoog.

In 2013 krijgen Nederlanders een maand later recht op AOW, in 2014 weer een maand later en in 2015 nog eens een maand later. In 2016, 2017 en 2018 stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks verder met 2 maanden; daarna met 3 maanden. In 2023 is de pensioengerechtigde leeftijd dan 67 jaar. Vanaf 2024 zal de AOW-leeftijd op gezette tijden worden aangepast aan de toekomstige ontwikkeling van de levensverwachting.

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt van 'een historisch besluit, dat de houdbaarheid van de AOW verbetert. Daardoor kunnen gepensioneerden van de toekomst, net als gepensioneerden van nu, blijven rekenen op AOW.'

Kamp noemt de verhoging onvermijdelijk, gezien de groei van het aantal gepensioneerden en het feit dat Nederlanders gemiddeld steeds langer leven. Met de sociale partners was daarom eerder al afgesproken de pensioenleeftijd te verhogen; in 2020 zou de AOW-leeftijd in één keer naar 66 jaar gaan. De verslechterde overheidsfinanciën maakten het noodzakelijk die verhoging versneld in te voeren. In het begrotingsakkoord 2013 besloten kabinet en de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die versnelde verhoging geleidelijk in te voeren.

Reageer op dit artikel