nieuws

‘Stop first-in-last-outprincipe’

Instroom

‘Stop first-in-last-outprincipe’

Het first-in-last-outprincipe bij de overheid verdwijnt, als het aan minister Spies ligt. De uitstroom van jongeren bij de overheid is torenhoog, maar de instroom erg laag.

Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wil hiermee de uitstroom van jonge werknemers voorkomen en de vergrijzing bij de overheid tegengaan, zo meldt het NRC. Bij reorganisaties bij de rijksoverheid, provincies en gemeenten zouden ontslagen voortaan moeten gebeuren op basis leeftijdscohorten, net zoals dat in het bedrijfsleven gebeurt.

De minister bood de Tweede Kamer gisteren een rapport aan waaruit blijkt dat het aantal jongeren in het openbaar bestuur met 15,3 procent is gedaald in de afgelopen vijf jaar. De instroom van jongeren (tot 30 jaar) daarentegen daalde in die periode flink met 63 procent. Dit versnelt de vergrijzing bij de overheid en dit moet nu aangepakt worden, meent Spies.

Afscheid nemen van het first-in-last-outprincipe is volgens de minister hard nodig om de scheve verhouding rechter te krijgen. Met de vakbonden is ze hierover al in overleg voor rijksambtenaren en ze wil dat dit ook voor gemeenten gaat gelden.

 

Reageer op dit artikel