nieuws

Bankiers moeten bonus weer inleveren

Instroom

Bankiers moeten bonus weer inleveren

Top managers van banken die ondanks de economische malaise vorig jaar een bonus kregen, doen er goed aan dat geld nog even niet uit te geven. 17 procent van alle banken wereldwijd heeft het geld teruggevorderd of werkt daar nu aan.

Dat blijkt uit wereldwijd beloningsonderzoek van Mercer.

Sinds 2010 hebben Nederlandse, Europese en Amerikaanse toezichthouders de introductie van beleid op terugvorderingen aangemoedigd, om zo het nemen van risico door medewerkers te ontmoedigen. Redenen om de bonus terug te eisen zijn het overtreden van gedragsregels (73 procent), het schenden van gezag of ethische overtredingen (63 procent) of onbehoorlijk bestuur (57 procent). Ook kunnen financiële tegenvallers aanleiding geven voor een zogenaamde clawback.

Dirk Vink, beloningsconsultant bij Mercer geeft aan dat een meerderheid van de banken inmiddels een bonus/malus-systeem voor uitgestelde bonussen heeft geïntroduceerd. 'Zo'n systeem kan leiden tot lagere (of helemaal geen) uitkering van het aandelenpakket of uitgestelde bonus. Het is interessant om te zien of de recente bankschandalen zullen leiden tot meer van dergelijke terugvorderingen in 2012. Als dit niet het geval is, kan je je afvragen of de introductie van dit type regels, die door toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank zijn opgelegd, wel zin heeft gehad.'  

Reageer op dit artikel