nieuws

Fulltime huisvader verroert zich niet

Instroom

Fulltime huisvader verroert zich niet

De toename in het aantal fulltime huismannen wordt aangestuurd door economisch slechte tijden. Ook als de arbeidsmarkt weer aantrekt richten werkloos geworden mannen zich vaker definitief op het huisvaderschap.

Door de crisis richten steeds meer werkloos geworden mannen in de V.S. zich op het hun functie als huisman. Wanneer het economische klimaat weer aantrekt en de kansen op een baan weer groter worden, keert een deel niet terug naar de arbeidsmarkt. Dit deel kiest bewust om definitief fulltime vader te blijven zodat de partner verder carrière kan maken.  

Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse psychologe Karen Kramer van de University of Illinois of Urbana-Champaign. Kramer: ‘Ook bij eerdere economische crisissen is een aantal huisvaders nooit naar de arbeidsmarkt teruggekeerd. In het midden van de jaren zeventig waren er in de Verenigde Staten slechts 2 procent gezinnen met een man als fulltime huisvader. Op het einde van het voorbije decennium was dat gestegen tot 3,5 procent. De evolutie in het aantal fulltime huisvaders wordt in belangrijke mate bepaald door de werkloosheid, die vaak gepaard gaat met economische crises, maar er is bij een herstel nooit een terugkeer naar het oorspronkelijke niveau.'

Culturele verschuiving
Volgens de onderzoekster gaven bijna alle betrokken gezinnen uit de jaren zeventig in haar studie aan dat werkloosheid de reden was voor het fulltime huismanschap. Slechts 1 procent gaf aan bewust te hebben gekozen voor de kinderen te willen zorgen. Kramer: ‘Op het einde van de eeuw was dat echter gestegen tot 22 procent. Dat betekent een belangrijke culturele verschuiving. Vele mannen blijken zich goed te vinden in hun nieuwe functie en kiezen ervoor niet terug te keren naar de arbeidsmarkt, zelfs wanneer zich nieuwe mogelijkheden aandienen.'

Hoogopgeleide echtgenotes
Volgens de onderzoekster hebben de mannen die bewust kiezen huisman te worden een aantal dingen gemeen: vaak heeft het gezin een hoger inkomen, hebben ze jongere kinderen en jongere, hoogopgeleide echtgenotes met een groter inkomenspotentieel. Vooral de hogere opleiding van hun echtgenote speelt een grote rol: dat maakt het makkelijker te kiezen om fulltime vader te worden. Omdat een groeiend aantal vrouwen hogere studies volgen, verwacht Kramer daarom dat het aantal fulltime huisvaders zal groeien.

Reageer op dit artikel