nieuws

Oudere wordt nauwelijke gere-integreerd

Instroom

Oudere wordt nauwelijke gere-integreerd

Eind 2011 volgden bijna 230 duizend personen in Nederland een re-integratietraject dat werd aangeboden door een gemeente. Dat waren er ruim 17 duizend minder dan een jaar eerder. Zes op de tien van de personen met een re-integratietraject is jonger dan 45 jaar.

Dit maakt het CBS bekend. Bijna 8 procent van alle personen met een re-integratietraject werkt met een loonkostensubsidie. Werkgevers krijgen dan een subsidie voor de loonkosten. Doel van deze vorm van re-integratie is dat bijstandgerechtigden sneller in dienst komen. Loonkostensubsidies komen naar verhouding het meest voor bij 55-plussers met re-integratie. Van hen had 15 procent eind 2011 gesubsidieerde arbeid. Een deel hiervan bestaat nog uit zogenaamde Melkert-banen die gestart zijn vóór 2004.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van personen in de bijstand terug naar de arbeidsmarkt. Twee derde van alle personen met re-integratie heeft een bijstandsuitkering. Van de bijstandsontvangers met re-integratie 60 procent jonger dan 45 jaar, terwijl deze groep de helft van de bijstandsontvangers uitmaakt. Voor bijstandsontvangers van 55 jaar en ouder geldt het omgekeerde.

Reageer op dit artikel