nieuws

Polen geen bezwaar

Instroom

Polen geen bezwaar

Tweederde van de Nederlanders heeft geen bezwaar tegen de komst van arbeidsmigranten om in de toekomst de vergrijzing op de vangen. Ruim een derde vindt dat deze arbeidskrachten uitgebuit worden door hun werkgever.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van internationale bemiddelaar Otto Workforce. Het bedrijf wilde weten hoe Nederlanders staat tegenover de komst van arbeidsmigranten uit Midden- Oost Europa en ondervroeg daarvoor 1000 respondenten. 68 procent heeft geen bezwaar tegen hun komst, 52 procent van de mensen die moeite heeft met het vinden van een baan, staat daar ook positief tegenover.

Wel vindt 37 procent van de dat deze werknemers uitgebuit worden door hun werkgever. Ruim de helft vindt dan ook dat deze mensen dezelfde rechten en arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als Nederlanders.

Populaire Pool
Het populairste -wellicht het meest bekend – zijn de Poolse arbeidsmigranten. Zij hebben overigens vaak niet de intentie om hier lang te werken.1 op de 5 respondenten zit niet zo te wachten op de komst van deze buitenlandse arbeidskrachten. Otto Workforce concludeert dat deze groep vooral bestaat uit lager opgeleiden, PVV-stemmers en mensen die moeilijk een baan kunnen vinden. De laatsten zien de migranten vooral als concurrentie. D66- en GroenLinks-stemmers staan hier het meest positief tegenover.

In Nederland werken zo'n 300.000 mensen uit Midden- en Oost Euorpa. De helft van de ondervraagden schatte dit aantal op minder dan 100.000. Uit eerder onderzoek van de Eramus Universiteit bleek dat de arbeidsmigratie uit Midden- en Oost Europa zeer divers is.

 

Reageer op dit artikel