nieuws

Supermarkt CAO leidt tot discriminatie

Instroom

Supermarkt CAO leidt tot discriminatie

Supermarkten keren toeslagen uit aan werknemers die op de minder gewilde uren werken, zoals de zaterdag of 's avonds. Hulpkrachten krijgen die toeslag niet. En alhoewel de werkgevers zich hiermee aan de CAO houden, leidt dit volgens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) toch tot discriminatie.

In de supermarkt-CAO's staat dat werknemers met een contract van twaalf uur en minder geen extra toeslagen ontvangen. Deze werknemers worden door de werkgevers hulpkrachten genoemd. Werknemers die meer dan 12 uur werken krijgen die wel. De werkzaamheden zijn voor de hulpkrachten en de overige werknemers hetzelfde.

Op verzoek van FNV en CNV heeft de Commissie getoetst of dit is toegestaan. Volgens hen krijgen steeds meer werknemers een contract als hulpkracht, zodat de supermarkten de extra toeslagen niet hoeven te betalen. Volgens de werkgevers zijn de toeslagen bedoeld om werknemers te motiveren om op zaterdag en in de avonduren te werken. Op zich is hier niks mis mee, maar de werkgevers kunnen niet uitleggen waarom deze werktijden voor een hulpkracht minder onprettig zijn dan voor de overige werknemers.

De Commissie oordeelt dat de CAO-bepaling om werknemers met verschillende contractomvang verschillend te belonen leidt tot discriminatie.

Reageer op dit artikel