nieuws

Jonge ouder mag na verlof andere uren vragen

Instroom

Een werknemer die het recht op ouderschapsverlof volledig heeft gebruikt, kan de werkgever verzoeken om tijdelijke aanpassing van het werkpatroon in verband met de zorg voor het kind.

Jonge ouder mag na verlof andere uren vragen

Implementatie van een Europese richtlijn resulteerde in deze wijziging van de Arbeidstijdenwet per 12 april 2012.

Dezelfde richtlijn heeft geleid tot wijziging van de Wet arbeid en Zorg: het is een werkgever niet toegestaan een werknemer die ouderschapsverlof opneemt of wil opnemen  te benadelen.

Het verzoek voor andere werktijden moet drie maanden voor afloop van het verlof bij de werkgever worden ingediend. De werkgever is verplicht uiterlijk vier weken voor de afloop van het ouderschapsverlof hierop te beslissen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels