nieuws

UWV: vanaf 2014 voorzichtig herstel arbeidsmarkt

Instroom

Het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden neemt dit jaar en volgend jaar toe met negentig duizend tot 563 duizend. Pas na 2014 is er ruimte voor een daling van het aantal werkzoekenden. De zorg blijft de banenmotor van de Nederlandse economie.

UWV: vanaf 2014 voorzichtig herstel arbeidsmarkt

Dit zijn enkele conclusies uit de Arbeidsmarktprognose 2012-2013 die UWV vandaag presenteert. In 2013 trekt de economie aan, maar het aantal banen blijft licht dalen met zevenduizend. Het aantal werkzoekenden loopt gestaag op: dit jaar met 62 duizend en volgend jaar met nog eens 28 duizend. Onder 55-plussers is het percentage werkzoekenden het hoogst. In deze leeftijdsgroep is eind volgend jaar ruim elf procent van de beroepsbevolking geregistreerd als werkzoekende, aldus de prognose van UWV.

Zorg banenmotor
UWV verwacht in 2012-2013 in de meeste sectoren een krimp van de werkgelegenheid. De afname van het aantal banen is het sterkst in de industrie, de bouw en het openbaar bestuur. De uitzendbranche zal na een teruggang dit jaar vanaf volgend jaar weer groeien. De zorgsector blijft de banenmotor van de Nederlandse economie. Een duidelijke toename van het aantal banen ziet UWV bij verpleeg- en verzorgingstehuizen, in de gehandicaptenzorg en bij ziekenhuizen.

Regionale verschillen
In veel regio's daalt de werkgelegenheid de komende periode. In Limburg, de Achterhoek en Noord-Holland Noord verdwijnen, onder meer vanwege een achterblijvende bevolkingsontwikkeling, relatief gezien de meeste banen. In Flevoland groeit de bevolking en neemt de werkgelegenheid toe. In Midden-Holland, Zuid-Gelderland en Groot-Amsterdam blijft het aantal banen dit jaar en volgend jaar ongeveer gelijk.

Krapte laat op zich wachten
Naast een voorspelling van de arbeidsmarktontwikkelingen in 2012 en 2013, biedt de prognose van UWV een doorkijk naar de periode erna. Deze doorkijk bevat, meer dan normaal, veel onzekerheden. De economische situatie in Europa blijft fragiel en de gevolgen van de aangekondigde extra bezuinigingen uit het Lente-akkoord zijn niet meegenomen in de berekeningen.
Er is op termijn ruimte voor een kleine daling van het aantal werkzoekenden. Van algemene krapte op de arbeidsmarkt zal echter geen sprake zijn. UWV gaat voor de periode 2014-2017 uit van een afname met gemiddeld 2 procent per jaar ten opzichte van het niveau eind 2013. Volgens deze voorspelling blijft het aantal werkzoekenden ook eind 2017 boven het niveau van de kredietcrisis (2008-2010).

Economische groei
De prognose gaat voor de periode 2014-2017 uit van een gemiddelde economische groei van 1,5 procent. Op basis van dit groeicijfer verwacht UWV een toename van het aantal banen met gemiddeld 53 duizend per jaar en een stijging van de beroepsbevolking met jaarlijks 45 duizend. Het aantal vacatures zal na jaren van stagnatie toenemen, van 811 duizend in 2013 naar gemiddeld 942 duizend in de jaren erna.

 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels