nieuws

Oudere wordt nauwelijke gere-integreerd

Instroom

Eind 2011 volgden bijna 230 duizend personen in Nederland een re-integratietraject dat werd aangeboden door een gemeente. Dat waren er ruim 17 duizend minder dan een jaar eerder. Zes op de tien van de personen met een re-integratietraject is jonger dan 45 jaar.

Oudere wordt nauwelijke gere-integreerd

Dit maakt het CBS bekend. Bijna 8 procent van alle personen met een re-integratietraject werkt met een loonkostensubsidie. Werkgevers krijgen dan een subsidie voor de loonkosten. Doel van deze vorm van re-integratie is dat bijstandgerechtigden sneller in dienst komen. Loonkostensubsidies komen naar verhouding het meest voor bij 55-plussers met re-integratie. Van hen had 15 procent eind 2011 gesubsidieerde arbeid. Een deel hiervan bestaat nog uit zogenaamde Melkert-banen die gestart zijn vóór 2004.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van personen in de bijstand terug naar de arbeidsmarkt. Twee derde van alle personen met re-integratie heeft een bijstandsuitkering. Van de bijstandsontvangers met re-integratie 60 procent jonger dan 45 jaar, terwijl deze groep de helft van de bijstandsontvangers uitmaakt. Voor bijstandsontvangers van 55 jaar en ouder geldt het omgekeerde.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels