nieuws

Pensioenpremie knabbelt nog meer van nettoloon af

Instroom

Medewerkers met een bruto-inkomen van circa 1.500 euro gaan er in 2013 netto nog meer op achteruit dan eerder werd berekend. De stijging van de pensioenpremies is hiervan de oorzaak.

Dit blijkt uit berekeningen van HR-softwareleverancier Raet op basis van de nieuwe premies.

Voordeel teniet gedaan
Uit eerdere berekeningen van Raet bleek dat medewerkers met een brutoloon boven de 2.500 euro er netto iets op vooruit gaan door de lagere loonheffing. Dit is het gevolg van de afschaffing van de eigen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit voordeel wordt enigszins teniet gedaan door de stijging van de pensioenpremies.

Hogere werkgeverslasten
Werkgevers zijn in 2013 vanaf de eerste euro premie verschuldigd voor de Werkloosheidswet (WW), omdat de franchise, het bedrag waarover geen premie wordt betaald, hiervoor vervallen is. Samen met de stijging van de pensioenpremies en de heffing voor de ZVW heeft dit gevolgen voor de werkgeverslasten. Het effect is het meest zichtbaar bij de lagere inkomens, 1.500 euro bruto. Werkgevers betalen voor deze salarissen in 2013 circa 20 euro meer dan in 2012.

Reageer op dit artikel