nieuws

Man wil helemaal geen 32 uur werken

Instroom

Man wil helemaal geen 32 uur werken

Een ruime meerderheid van de Nederlandse mannen zit niet te wachten op een 32-urige werkweek.

Maar 30 procent van de werkende mannen wil 32 uur of minder werken. Het aandeel vrouwen dat daar oren naar heeft, is opvallend hoger: 70 procent is hiervoor te porren.

GroenLinks

Randstad deed onderzoek naar aanleiding van het plan dat de partijleider Bram van Ojik van GroenLinks begin deze week presenteerde om het werk eerlijker verdelen. “Wat verder opvalt is dat ongeveer de helft van de totale Nederlandse beroepsbevolking (man en vrouw) 32 uur of minder wil werken”, aldus Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt bij Randstad Nederland.

Randstad onderzocht ook in welke specifieke beroepsgroepen de wens om 32 uur of minder te werken het grootst is. Op de eerste plek staat de schoonmaak, gevolgd door de verpleging/verzorging, de sector sociaal-maatschappelijk en detailhandel. De beroepsgroep secretaressen komt op de vijfde plek van mensen die maximaal 32 uur willen werken.

Bouw en techniek

In het onderzoek van Randstad is ook meegenomen waar 32 uur of minder ongewenst is. De bouw en techniek staan op 1 respectievelijk 2. Procesoperators, directie/management en beveiligers nemen de derde tot en met vijfde plek in beslag.

De lijst met beroepsgroepen waar minder uren werken gewenst is, bevestigt het beeld dat vrouwen meer bereid zijn om minder te werken. Traditioneel en in aandeel zijn vrouwen oververtegenwoordigd in schoonmaak, verpleging, sociaal maatschappelijk, winkelmedewerker en secretarieel. Hetzelfde geldt voor het lijstje waar minder werken niet gewenst is. Daar zijn mannen oververtegenwoordigd.

Opleidingsniveau

“Ook zien we dat opleidingsniveau van invloed is op het aantal uren dat medewerkers willen werken”, vervolg Ten Hoonte. “Daar geldt: hoe hoger het opleidingsniveau hoe meer uren mensen willen werken.” Ouderen zijn overigens bovengemiddeld in hun voorkeur om 32 uur of minder te werken, jongeren ondergemiddeld. Tenslotte willen mensen die nu al 32 uur of minder werken dat vooral blijven doen. “Maar liefst 82 procent denkt er niet aan om meer te gaan werken.”

“Over het voorstel van Van Ojik wordt dus gemengd gedacht onder de beroepsbevolking,” aldus Ten Hoonte. “Toch is het goed dat dit soort voorstellen wordt gedaan, dat er nagedacht wordt over het tegengaan van werkloosheid en dat er ideeën zijn die bijdragen aan de arbeidsmarkt van de toekomst. Vraag blijft of herverdelen van arbeid daaraan bijdraagt of dat er andere innovaties nodig zijn om de algehele productiviteit van Nederland te verhogen.”

Reageer op dit artikel