nieuws

Wetsvoorstel maakt van ambtenaar ‘gewone werknemer’

Instroom

Wetsvoorstel maakt van ambtenaar ‘gewone werknemer’

Ambtenaren krijgen dezelde rechten en plichten als ‘gewone’ werknemers die in loondienst werken.

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel daarover. De nieuwe wet is een plan van D66 en CDA dat ervoor moet zorgen dat ambtenaren hetzelfde behandeld worden als werknemers die hun brood verdienen in de private sector.

Nu zijn er bijvoorbeeld nog speciale ontslagregels voor ambtenaren. Een reguliere werkgever die een medewerker wil ontslaan, heeft daarvoor toestemming nodig van UWV Werkbedrijf of van een kantonrechter. Bij de overheid kan deze stap worden overgeslagen, waardoor de werkgever zelf tot ontslag kan overgaan. Het wetsvoorstel moet daarin verandering brengen.

Nieuwe regels moeten zorgen voor meer flexibiliteit

De nieuwe regels moeten ook zorgen voor gelijke behandeling, gemakkelijker overstappen tussen overheid en marktsector, meer flexibiliteit en minder bureaucratie. Overigens zijn de regels niet van toepassing op alle ambtenaren. Enkele voorbeelden van uitzonderingen zijn militaire ambtenaren, leden van Hoge Colleges van Staat, ambtenaren van het Openbaar Ministerie en in rechtspraak, notarissen en gerechtsdeurwaarders.

De wijzigingen zouden tussen de 56 en 198 miljoen euro gaan kosten, maar leveren als het goed is ook veel op. De Tweede Kamerleden verwachten per jaar tussen de 7 en 24 miljoen euro te besparen.

ChristenUnie kritisch over wetsvoorstel

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Arie Slob uitte uit wel kritiek op het wetsvoorstel. ‘Ambtenaren dienen de publieke zaak’, zegt hij. ‘Dat houdt ook in dat zij hun meerdere of hun politieke bestuurder moeten kunnen tegenspreken.’ Ook vindt Slob het bezwaarlijk dat de plannen niet met de bonden zijn besproken.

De nieuwe regels zouden in 2017 van kracht moeten worden.

Lees ook: Bonden eisen overleg over initiatiefwet ambtenaren

De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd. Weet u hoe u straks een medewerker ontslaat bij disfunctioneren, wat in de arbeidsovereenkomst moet staan of wat de regels zijn van een concurrentiebeding? Op 30 november krijgt u alle antwoorden tijdens het congres Startklaar voor het nieuwe ambtenarenrecht.

Reageer op dit artikel