nieuws

Gemeenten schrappen 8900 arbeidsplaatsen

Instroom

Gemeenten schrappen 8900 arbeidsplaatsen

Nederlandse gemeenten schrappen tot en met 2016 in totaal 8900 arbeidsplaatsen. Dat blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot.

De afname van het aantal arbeidsplaatsen komt neer om een daling van 7 procent van het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van begin dit jaar. Dit komt bovenop een daling van 8 procent in de afgelopen 5 jaar, stelt Marvia Hanekamp van Berenschot.

Gemeenten met meer 100.000 inwoners (exclusief Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) verwachten tussen nu en 2016 zelfs een verdere afname van 13 procent, terwijl zij al 17 procent zijn gedaald ten opzichte van 2009.

De uitkomsten van het onderzoek dat op basis van de meest recente CBS-gegevens is uitgevoerd laat zien dat gemeenten in 2014 gemiddeld 7,2 arbeidsplaatsen per 1000 inwoners inzetten. Naarmate gemeenten groter worden, zetten zij niet alleen absoluut, maar ook verhoudingsgewijs meer ambtenaren in. Zo zetten de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners gemiddeld 8,8 formatieplaatsen per 1000 inwoners in, terwijl dit voor kleine gemeenten tot 15.000 inwoners 6,7 fte per 1000 inwoners is.

In hetzelfde onderzoek zijn de begrotingscijfers van de Nederlandse gemeenten onderzocht. Berenschot heeft de verwachte uitgaven van de onderzochte gemeenten voor de komende jaren uitgevraagd en afgezet tegen de gemiddelden van alle gemeenten . Uit deze analyse blijkt dat de begrote uitgaven van gemeenten voor 2014 2.391 euro per inwoner bedragen. Gemiddeld over alle gemeenten zijn de begrote kosten per inwoners de afgelopen vijf jaar gedaald met 2 procent. De uitgaven voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zijn met een gemiddelde afname van 113 euro per inwoner het meest gedaald. De uitgaven voor sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening zijn met een toename van 75 euro per inwoners het sterkst gestegen.

Reageer op dit artikel