nieuws

Wie toetst de beloning van de top?

Instroom

Wie toetst de beloning van de top?

Bedrijven met 50 werknemers of meer worden verplicht de verhouding tussen de salarissen aan de top en de beloning van gewone werknemers voor te leggen aan de ondernemingsraad.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken hiervoor. Asscher verwacht dat de wettelijke verplichting leidt tot meer openheid en discussie over de soms scheve verhoudingen binnen een bedrijf.

Asscher vindt het onbegrijpelijk dat inkomens van bestuurders aan de top van het bedrijfsleven de laatste jaren soms fors zijn verhoogd, terwijl de werkloosheid hoog is en de lonen maar matig stijgen. Volgens hem zou het topbestuurders sieren als hun beloning gelijke tred zou houden met die van de rest van de werknemers.

Beloningsbeleid

De minister gaat er van uit dat het effect zal hebben als bedrijven de beloningen aan de top aan de or moeten voorleggen. “De verhouding met de or is belangrijk voor bedrijven”, zei hij in een toelichting. Asscher wees er ook op dat Nederland een traditie heeft van gematigde loonontwikkeling.

Het kabinet verwacht dat de Europese Commissie binnenkort met een voorstel komt om het beloningsbeleid en de individuele beloning van bestuurders transparanter te maken. (ANP)

TIP: WHITEPAPER: Hoe kan een organisatie overgaan op gedifferentieerd en genuanceerd belonen? Bekijk de whitepaper

TIP: BOEK: Meer weten over belonen? Lees veel tips en best practices in het boek Belonen in 100 vragen

TIP: BOEK: Sinds vijf jaar kampt Nederland met de economische crisis. De gevolgen worden steeds voelbaarder. Weet wat u moet doen. Bestel Jaarboek Arbeidsvoorwaarden en Medezeggenschap 2014 – Een multidisciplinaire benadering 

Reageer op dit artikel