nieuws

Wie zorgt voor gelijke beloning?

Instroom

Wie zorgt voor gelijke beloning?

Een wetsvoorstel moet zorgen dat ondernemingsraden toe kunnen zien op gelijke beloning in organisaties. Hoe zit dat?

Ondernemingsraden moeten meer bevoegdheden krijgen om gelijke salarissen van mannen en vrouwen binnen bedrijven af te dwingen. Voor maatregelen van het bedrijf om de beloning gelijk te trekken, moet de ondernemingsraad instemmingsrecht krijgen.

PvdA-Kamerlid Keklik Yücel wil dit regelen in een wetsvoorstel dat ze binnenkort indient, maakte ze bekend. De or moet ook de bevoegdheid krijgen onderzoek in te stellen naar de verschillen in salaris tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Ondernemingen moeten cijfers over de verschillen in salariëring tussen man en vrouw gaan publiceren in hun jaarverslag.

Verschil in beloning

Yücel wijst erop dat Nederland achterloopt in Europa met gelijke beloning. “Dat is in een modern tijdperk waarin de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op veel terreinen afneemt, niet te verkroppen. Met deze initiatiefwet wil de PvdA bedrijven dwingen eerlijkere keuzes te maken.”

D66-Kamerlid Pia Dijkstra vindt dat het kabinet, waar PvdA samen met VVD deel van uitmaakt, te laks is in haar aanpak van het emancipatiebeleid. Volgens haar maken VVD en PvdA hun afspraak uit het regeerakkoord om beloningsverschillen weg te nemen niet waar.

D66 wil ook dat bedrijven in hun jaarverslag verschillen in beloning melden. Verder moet gelijke beloning een vast gespreksonderwerp worden bij de onderhandelingen tussen de sociale partners.

Vrouwen verdienen iets meer

Uit eerder gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het verschil in beloning (bruto uurloon) tussen mannen en vrouwen iets is afgenomen, maar nog altijd 18 procent is. In 2008 bedroeg het verschil nog 20 procent, in 2012 was het iets minder dan 18 procent. Vrouwen van 25 tot 30 jaar kregen in 2012 per uur zelfs iets meer dan mannen.

Vrouwen tussen de 25 en 30 jaar zijn door de bank genomen iets hoger opgeleid dan mannen van die leeftijd. In de andere leeftijdscategorieën verdienen de vrouwen nog wel minder. Bij 50- tot 55-jarigen krijgen vrouwen per uur zelfs 24 procent minder betaald. Dit komt onder meer doordat vrouwen vaker hun carrière onderbreken of minder uren gaan werken na de komst van kinderen. (ANP)

TIP: Lees ook het Jaarboek Arbeidsvoorwaarden en Medezeggenschap 2014 – Een multidisciplinaire benadering
Sinds vijf jaar kampt Nederland met de economische crisis. De gevolgen worden steeds voelbaarder. De werkloosheid stijgt, het aantal faillissementen loopt op, huizen worden minder waard, pensioenen staan onder druk en de koopkracht blijft achter., aldus een willekeurige alinea uit de troonrede van 2013. Bestel Jaarboek Arbeidsvoorwaarden en Medezeggenschap 2014 

Reageer op dit artikel