nieuws

ICT’er wordt schaars op arbeidsmarkt

Instroom

ICT’er wordt schaars op arbeidsmarkt

Het aantal vacatures voor ICT-professionals blijft sterk groeien. Softwareontwikkelaars zijn het meeste in trek. Met een groei van 19% bedraagt het aantal gepubliceerde vacatures het eerste kwartaal van dit jaar ruim 15.400.

De vraag naar hoogopgeleide ICT-specialisten zoals business-consultants, functioneel beheerders, informatieanalisten, testers, projectmanagers en softwareontwikkelaars laat over het eerste kwartaal van 2014 wederom een dubbelcijferige groei zien van 13%. Het aantal vacatures voor testers en informatieanalisten steeg met ruim 14%, de beheersmatige functies groeiden beperkt (7%).

Schaars

De vraag naar softwareontwikkelaars blijft met 19% bovengemiddeld hoog.“De schaarste aan softwareontwikkelaars wordt steeds problematischer. De ‘mis match’ op de arbeidsmarkt is hier debet aan”, aldus Erik Kolthof competence-director Finance & ICT bij Yacht.

Daarnaast ziet de Randstad-dochter de vraag naar gespecialiseerde nichefuncties zoals security-officers stijgen met meer dan 100% als gevolg van een toenemende noodzaak IT- systemen beter te beveiligen. “De vraag naar deze specialisten is weliswaar aantallen nog klein, maar laat wel een explosieve groei zien van 196 naar 421 gepubliceerde vacatures en zal zeker nog verder toenemen in 2014. Recente onrust over beveiliging spelen hier zeker een rol”, aldus Yaught.

De vraag naar softwareontwikkelaars voor bijvoorbeeld Java, PHP en .NET ligt al jaren op een hoog niveau. De schaarste aan softwareontwikkelaars wordt steeds problematischer door een aantal factoren die samen een giftige cocktail vormen, stelt Kolthof. “Het aantal schoolverlaters van hogescholen en universiteiten groeit, maar nog onvoldoende. Het omscholen van ICT’ers met verouderde kennis naar softwareontwikkelaars is kostbaar en tijdrovend. Als daarnaast werkgevers de huidige hoge eisen blijven stellen aan potentiële medewerkers, waarbij naast kennis, met name concrete werkervaring als harde eis wordt gesteld, is de giftige cocktail gemixt. De oproep van ICT Nederland in haar arbeidsmarktmonitor 2013 dat het oplossen van de ‘mis match’ tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt belangrijk is, omdat we voor de nabije toekomst aanzienlijke tekorten verwachten aan hoogopgeleide ICT-professionals,  is hiermee begin 2014 al meer dan actueel geworden”, aldus Kolthof.

Reageer op dit artikel