nieuws

Ontslagen personeel na crisis weer heel snel nodig

Instroom

Ontslagen personeel na crisis weer heel snel nodig

In de crisis ontslagen personeel blijkt weer snel nodig omdat ze cruciale kennis bezitten. Een volgende crisis zal er waarschijnlijk een stuk minder heftig inhakken.

Nederlandse organisaties zijn beter in staat zich snel aan te passen bij een crisis dan een jaar geleden. Het aantal organisaties dat in zwaar weer terechtkomt bij een crisis is gedaald van 26% naar 17%. Dit blijkt uit onderzoek van Yacht.

Door schade en schande is men wijs geworden. Het ontslagen personeel blijkt toch weer snel nodig omdat zij cruciale kennis bezitten. Een eventuele volgende crisis zal naar verwachting minder impact hebben op de BV Nederland.

Wat we vooral zien is dat organisaties zoveel hebben bezuinigd op personeel dat deze organisaties zich niet meer kunnen ontwikkelen. Daar heb je mensen en hun expertise voor nodig. Cruciale kennis is het bedrijf uitgevloeid en dat kan op termijn fatale gevolgen hebben. Organisaties brengen nu, door schade en schande wijs geworden, in hoog tempo in kaart wie welke kennis heeft en welke mensen van cruciaal belang zijn voor de organisatie en behouden moeten worden. Ook  denken ze na over waar en hoe zij aan nieuwe expertise kunnen komen. Dat is de echte breuk met het recente verleden.

Personeel geen kostenpost

Dick Koopman, directeur bij Yacht: “Wat absoluut nodig is, is dat organisaties vooruitkijken als het gaat om personeel (zie voor meer informatie het Platform Overpersoneelsbeleid.nl). Dus niet personeel zien als kostenpost, zoals het de afgelopen jaren vooral was. Je moet je plannen als organisatie vertalen naar een personeels- en kennisplan. Waar wil je naar toe de komende jaren, welke mensen heb je nodig, heb je die al of moet je die gaan zoeken? Die stap wordt nu meer gezet dan een jaar geleden. En gelukkig maar want als we dat niet doen dan zijn we aan de wereldeconomie overgeleverd.”

Overheid crisisbestendiger

Uit het onderzoek van Yacht blijkt ook dat niet iedere branche even sterk bezig is geweest met het veiligstellen van hun eigen voortbestaan. Zorg (16% niet wendbaar) en overheid (20% niet wendbaar) bleven duidelijk achter bij de rest van Nederland. Maar het tij lijkt gekeerd te zijn. Ook daar zijn er minder achterblijvers.

Voor de volledige resultaten van het onderzoek, ga naar www.yacht.nl
__________________________________________________________________________________________________________________

TIP
In 5 stappen naar een succesvol plan van aanpak op maat? kom naar de Praktijkdag Strategische personeelsplanning Van Hanneke Moonen

______________________________________________________________________________________________________________________

Reageer op dit artikel