nieuws

Ook 50-plusser duurzaam inzetbaar?

Instroom

Ook 50-plusser duurzaam inzetbaar?

Geldt duurzame inzetbaarheid ook voor 50-plussers? Volgens 50PLUS wel. Werkgeversorganisaties moeten volgens de politiek partij inspiratiedagen organiseren om werkgevers te stimuleren meer 50-plussers in dienst te nemen.

Dat is een van de punten uit het deze week gepresenteerde actieplan van 50PLUS. VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen graag met de politieke partij in gesprek te gaan over de arbeidsmarktpositie van ouderen. De ondernemingsorganisaties erkennen dat het voor veel 55-plussers die hun baan verloren hebben, moeilijk is om weer aan het werk te komen. “Positief is dat de arbeidsparticipatie van ouderen de afgelopen jaren in recordtempo is toegenomen. Zeer veel meer dan die onder jongeren.”

Volgens de VNO-NCW en MKB-Nederland vinden er al veel activiteiten plaats, zoals inspiratiedagen en netwerkbijeenkomsten in de regio waar veel bedrijven aan meedoen. De ondernemingsorganisatie noemen het ook van groot belang dat de Beleidsagenda 2020 van de Stichting van de arbeid wordt uitgevoerd. Die is gericht op duurzame inzetbaarheid van mensen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. In die beleidsagenda zitten al veel elementen die 50PLUS ook noemt. 50PLUS pleit bijvoorbeeld voor ‘tandembanen’, waarbij ouderen hun ervaring overdragen aan jongeren, en voor meer geld voor bij- en omscholing van oudere werklozen. Verder moet er een streep door de extra vrije dagen voor oudere werknemers. In plaats hiervan moeten in cao’s maatregelen komen die de inzetbaarheid van ouderen bevorderen. (Bron: ANP)

 Tip: Zie het congres Voorbij Duurzame Inzetbaarheid 

 

Reageer op dit artikel