nieuws

Meer organisaties failliet

Instroom

Meer organisaties failliet

In welke branches gingen de meeste organisaties failliet?

In april zijn 700 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn 174 faillissementen meer dan in maart. Een aanzienlijk deel van de stijging is toe te schrijven aan een extra zittingsdag van de rechtbank in april. Vergeleken met april  2013, toen 694 faillissementen werden uitgesproken, is het aantal faillissementen ongeveer hetzelfde.

In handel veel bedrijven failliet

In de meeste branches steeg het aantal faillissementen. Vooral in de handel (173) en de bouwnijverheid (98) zijn bedrijven failliet verklaard.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Zo had april 5 zittingsdagen, terwijl maart er 4 had. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.
Met 615 tegen 580 was ook het driemaandsgemiddelde in april hoger dan in maart.

Reageer op dit artikel