nieuws

Top10: lastigste vacatures

Instroom

Top10: lastigste vacatures

Vacatures voor technici en financiële deskundigen zijn lastig te vervullen. Voor welke functies is het het moeilijkst om te werven?

Ondanks de hoge werkloosheid en het lage aantal vacatures zijn er ook nu bedrijven die moeite hebben om hun vacatures vervuld te krijgen. Uit een analyse van UWV blijkt dat met name in specifieke technische functies momenteel weinig aanbod is van personeel. Ook bepaalde financieel specialisten en ICT’ers zijn moeilijk te vinden.

Uit het door UWV samengestelde overzicht ‘Kansrijke beroepen’ komt een aantal technische functies naar voren waar veel vraag naar is, zoals cnc-verspaners, monteurs en gecertificeerde lassers. Ook technisch tekenaars, constructeurs en calculators zijn gewild. In de ICT zijn de kansen goed voor programmeurs, terwijl er op financieel gebied behoefte is aan fiscalisten. In de zorg verdwijnen momenteel banen, maar is wel behoefte aan wijkverpleegkundigen en artsen ouderengeneeskunde.

 Innovatie en automatisering

Het beeld op de middellange termijn is in grote lijnen hetzelfde, met de beste kansen in technische functies. UWV constateert dat door verdergaande innovatie en automatisering het door werkgevers gevraagde opleidingsniveau geleidelijk aan verschuift van de lagere naar de hogere mbo-niveaus en naar hbo-niveau. Op hoger en wetenschappelijk niveau zijn er ook mogelijkheden binnen de ICT, specialistische financiële en medische beroepen en docenten. Bij laatstgenoemde gaat het om talendocenten en docenten exacte vakken en techniek in het voortgezet onderwijs en het mbo. Al met al betreft het zeer specifieke beroepen, waarvoor veelal een gedegen opleiding is vereist. Het bestaan van een mismatch op de arbeidsmarkt wordt hiermee bevestigd.

Het overzicht Kansrijke Beroepen is tot stand gekomen in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties, de Stichting van de Arbeid en diverse sectorspecialisten. UWV hoopt dat de inzichten die het biedt, gebruikt zullen worden bij studiekeuzevoorlichting op scholen. Daarnaast stelt UWV de informatie beschikbaar aan sectoren en regio’s bij de uitvoering van de diverse sectorplannen. In deze plannen wordt geld beschikbaar gesteld voor de om- en bijscholing van met ontslag bedreigde werknemers, instroom van groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en initiatieven om toekomstige tekorten aan vakmensen tegen te gaan. Met name op middelbaar niveau zijn er voor werkzoekenden met een technische achtergrond goede mogelijkheden om na een relatief korte scholing aan de slag te gaan in een van deze beroepen.

Lastigste functies op middelbaar niveau:

– verkoopberoepen in de technische groothandel
– beroepen met een duidelijke link naar computergestuurde technieken
– monteurs, cnc-verspaners, lassers
– technisch kaderpersoneel, zoals tekenaars, calculators,
– werkvoorbereiders. Deze wordt vaak minimumniveau mbo-4 gevraagd; in toenemende mate wordt gezocht naar hbo’ers

Hoger en wetenschappelijk niveau

– technische functies
–  ICT-beroepen, bepaalde
– medisch specialisten
– financieel specialisten
– eerstegraads docenten

Een compleet overzicht van de Kansrijke beroepen, nu en op de middellange termijn

Reageer op dit artikel