nieuws

Wet hervorming pensioenopbouw is rond

Instroom

Wet hervorming pensioenopbouw is rond

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel over de fiscale hervorming van de pensioenopbouw goedgekeurd. Hiermee wordt het opbouwpercentage verlaagd.

De veranderingen, waaronder de verlaging van het opbouwpercentage van het pensioen, zal op 1 januari 2015 in werking treden. De wetswijziging is te zien in het licht van een gestegen levensverwachting van mensen en de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, waarmee het parlement halverwege 2012 instemde. Die vernselde verhoging van de AOW-leeftijd zorgt ervoor dat starters kansen op de arbeidsmarkt mislopen, zei FNV-voorzitter Ton Heerts onlangs nog.

Veranderingen pensioenopbouw

De belangrijkste veranderingen in het opbouw van het pensioen:

1. Met ingang van 2015 geldt een opbouwpercentage van 1,875% (voor pensioen op basis van middelloon). Hiermee kan in 40 jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen. Diverse ingebouwde waarborgen zorgen ervoor dat de lagere pensioenopbouw doorwerkt in een daling van de pensioenpremie.

2. Daarnaast blijft de aftopping van het pensioengevend inkomen ongewijzigd; op € 100.000 (in 2015). Voor mensen met inkomens die daarboven liggen, wordt het mogelijk om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen uit het nettoloon.

Gevolgen pensioenopbouw

Als gevolg van deze aanpassingen zullen pensioenpremies dalen, wat voor werknemers resulteert in een hoger netto loon. Dit moet volgens de makers een bestedingsimpuls aan de economie geven. De gevolgen van de veranderingen zullen het grootste zijn voor jongere werknemers, die over hetzelfde aantal jaren minder pensioen zullen opbouwen. Oudere werknemers hebben vaak het grootste deel van hun pensioen al bij elkaar gespaard.

De aanpassingen moeten leiden tot een besparing op de Rijksbegroting die oploopt tot circa € 2,8 miljard in 2017 (structureel circa € 1,2 miljard). Daarmee is het één van de grote hervormingen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher.

Pensioenopbouw moet koopkracht stuwen

Staatssecretaris van Financiën Wiebes typeert de fiscale hervorming van de pensioenen als een ‘besparing met een positieve bestedingsimpuls’. “Mensen leven langer, hebben dus meer jaren om pensioen op te bouwen, en dan is het logisch om de pensioenopbouw over een langere periode tegen een lager percentage te organiseren. Zeker als een dergelijke wijziging niet alleen gunstig is voor de schatkist, maar ook bijdraagt aan het herstel van de economie. Een lagere pensioenpremie betekent namelijk dat mensen meer overhouden en dat leidt tot meer consumptie, een hoger bruto binnenlands product en uiteindelijk ook lagere werkloosheid”, aldus Wiebes.

TIP: Meer weten over het uitstellen van de pensioenleeftijd en het verlagen van het opbouwpercentage? Lees verder op PW De Gids Vakbase

TIP: Bijblijven over actuele ontwikkelingen over de Pensioenwet? Ga naar de Basiscursus collectieve pensioenen op 13 of 30 oktober of 6 november

Reageer op dit artikel