nieuws

Brussel geeft Nederland huiswerk over arbeidsmarkt

Instroom

Brussel geeft Nederland huiswerk over arbeidsmarkt

Nederland staat niet langer onder verscherpt EU-begrotingstoezicht. Wel gaf Brussel de Nederlandse regering huiswerk op op arbeidsmarktgebied.

Vier aanbevelingen gaf Brussel aan Nederland naar aanleiding van de ingediende begrotings- en hervormingsplannen. Twee daarvan raken de arbeidsmarkt direct:

1. Nederland zou de hervormingen van de tweede pijler van het pensioenstelsel moeten invoeren: het aanvullend pensioen uit pensioenfonds van bedrijf of bedrijfstak. Bij de verhoging van de AOW-leeftijd zou Nederland meer moeten doen om de inzetbaarheid van oudere werknemers te verbeteren. Vorige week keurde de Eerste Kamer al het wetsvoorstel over de fiscale hervorming van de pensioenopbouw goed.

2. Nederland zou verdere maatregelen moeten nemen om de arbeidsparticipatie te verhogen, met name van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook moet Nederland de belasting op arbeid beperken en de arbeidsmarkt verder hervormen en flexibeler maken.

‘Het is positief dat de overheidsfinanciën meer op orde raken, maar we staan pas echt weer aan de goede kant van de streep als de werkloosheid ook gaat dalen’, zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen in een reactie op de constatering van de Europese Commissie. Het gaat er volgens Limmen niet alleen om dat Brussel tevreden is. Ook de werknemers moeten het economisch herstel in Nederland gaan merken. Vooral op het gebied van belastingen op arbeid moeten belangrijke slagen worden gemaakt, meent de vakbondsman.

Volgens het Financieele Dagblad is het kabinet na het zomerreces van plan nieuwe banen te creëren door de belasting op arbeid te verlagen. Voor ondernemers zou het makkelijker en goedkoper moeten worden om mensen aan te nemen. Het belastingstelsel zou daarvoor niet drastisch aangepast, maar versimpeld moeten worden. Alle financiële meevallers zouden moeten worden ingezet om werkgelegenheid te bevorderen. Concrete plannen zijn echter nog niet bekend. (ANP)

 

Reageer op dit artikel