nieuws

Ook banenplan voor automobielsector

Instroom

Ook banenplan voor automobielsector

Er komt 20 miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan in de auto-en rijwielbranche. Het geld gaat onder meer naar extra leerwerkplekken voor jongeren en de begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk.

Het ministerie van  Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt de helft van het bedrag, de rest van het bedrag komt van werkgevers en vakbonden in de bedrijfstak.

In de automobiel en rijwielsector werken ruim 77 duizend werknemers bij 10 duizend bedrijven die zich bezighouden met de verkoop en onderhoud van auto’s en motors, scooters en (brom)fietsen. “De branche is door de zwaar getroffen branche probeert mee te gaan in de snelle technologische ontwikkelingen (ICT, elektrische motoren) en de veranderende wensen van klanten, die meer service en klantgerichtheid vereisen. Dit vraagt om andere vaardigheden van de werknemers”, zo stelt het ministerie.

Wat zijn de belangrijkste afspraken in het sectorplan?

  • 1450 extra leerwerkplekken
  • 900 werknemers worden naar ander werk begeleid, zowel binnen als buiten de sector
  • 6250 leerlingen krijgen extra scholing
  • 1000 nieuwe leermeesters en 375 leermeesters krijgen extra scholing
  • 6400 werknemers krijgen scholing

In totaal heeft minister Lodewijk Asscher 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sectorplannen. Eerder zijn al plannen goedgekeurd waaronder die voor de bouw, het transport, de uitzendbranche, de kinderopvang, de zorg en de schilders. Inmiddels heeft het kabinet al ruim 230 miljoen euro op tafel heeft gelegd voor de banenplannen die 185.000 mensen geholpen hebben, onder andere door bijscholing en begeleiding.

 

Reageer op dit artikel