nieuws

Senaat stemt in: werken vanuit bijstand weer lonend

Instroom

Senaat stemt in: werken vanuit bijstand weer lonend

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet kindregelingen. Daarmee zullen ouders in de bijstand er financieel op vooruit gaan als zij weer aan het werk willen. Nu leveren zij juist in.

De tien regelingen voor ouders met kinderen worden flink versoberd. Per 2015 zullen er daarvan slechts vier overblijven. De Eerste Kamer stemde daar deze week mee in. De aanpassing in de wet moet de kindregelingen effectiever maken, en werken vanuit de bijstand lonend. Daarmee moet een half miljard euro worden bespaard. Uit cijfers van het CBS bleek vorig jaar rond deze tijd dat moeders met jonge kinderen steeds minder werken, vooral als het gaat om alleenstaande moeders.

Werken vanuit de bijstand levert weer op

Vanaf 1 januari 2015 ontvangen alle alleenstaande ouders met een minimuminkomen dezelfde financiële ondersteuning. Hierdoor gaan alleenstaande ouders met kinderen er financieel op vooruit als ze gaan werken voor het minimumloon. Nu leveren deze ouders juist in als ze gaan werken. Het wordt bovendien duidelijker voor ouders wat een wijziging in hun situatie betekent voor de overheidsbijdrage die ze ontvangen. Ouders die de financiële bijdrage het hardst nodig hebben, worden zoveel mogelijk ontzien.

Welke kindregelingen blijven over?

Er blijven vier regelingen bestaan voor inkomensondersteuning van ouders:
Voor inkomensondersteuning van ouders:
–       Kinderbijslag: inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen
–       Kindgebonden budget: inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen, gedifferentieerd naar huishoudtype
Voor participatiebevordering van ouders:
–       Combinatiekorting: fiscale tegemoetkoming voor extra kosten door combinatie werk en zorg voor kinderen
–       Kinderopvangtoeslag: specifieke compensatie voor de kosten van kinderopvang. Lees meer over de vrije vergoeding van kinderopvangtoeslag (>PW De Gids Vakbase).

Deze regelingen worden opgenomen in de bestaande regelingen met een vergelijkbaar doel:
–       De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)
–       De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
–       De regelingen voor alleenstaande ouders (de aanvulling op het minimuminkomen en de alleenstaande ouderkorting)

De volgende regelingen verdwijnen helemaal: De ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud voor kinderen, de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders en de gratis schoolboeken.

Overgangsjaar kindregelingen

Op verzoek van de Tweede en Eerste en Kamer krijgen alleenstaande ouders in de bijstand die volgens de Belastingdienst wel en volgens de gemeente geen partner hebben volgend jaar niet met de nieuwe regels te maken te maken. Het overgangsjaar wordt gebruikt om te onderzoeken of gemeenten voldoende geld hebben om deze groep waar nodig te ondersteunen.

 TIP: Hoe hoog is het kindgebonden budget? Lees meer op PW De Gids Vakbase

Reageer op dit artikel