nieuws

Vakcentrales willen gesprek met Hans de Boer

Instroom

De vakcentrales FNV, CNV en VCP willen een gesprek met Hans de Boer, de nieuwe voorzitter van VNO-NCW. Aanleiding zijn zijn uitspraken in de media over het Sociaal Akkoord.

De vakcentrales nodigen de aankomend voorzitter van VNO-NCW uit voor een overleg binnen de Stichting van de Arbeid. “Met zijn uitspraken heeft De Boer veel vragen doen rijzen over de toekomst van het overlegmodel en met de afspraken zoals gemaakt in het Sociaal Akkoord“, zeggen de vakcentrales. 

“De verhalen  lezen als een totaal andere koers van VNO-NCW en niet in lijn met het tussen sociale partners gesloten akkoord”, zegt Ton Heerts, voorzitter FNV en werknemersvoorzitter van de Stichting van de Arbeid. “Het is goed dat het kabinet bij monde van de minister president helderheid heeft gegeven over de verschillende afspraken. Wij gaan uit van een betrouwbare VNO-NCW voorzitter en dus ook dat het derde jaar WW zal worden gerepareerd in de CAO’s.”

Ook Maurice Limmen, voorzitter CNV, uit zijn zorgen: “Kennelijk is het via dit soort interviews waarop De Boer als aankomend voorzitter van VNO-NCW piketpaaltjes slaat voor zijn werkgeversachterban. Maar afspraak is afspraak, wij gaan niet nog een keer onderhandelen over het sociaal akkoord of over de reparatie van het derde jaar WW, daarover bestaat geen enkel misverstand.”

Sociaal Akkoord

De Boer heeft inmiddels laten weten dat hij de ontstane twijfel niet begrijpt. “Ik heb nergens gezegd dat ik het akkoord wil opblazen. Wij hebben als organisatie onze handtekening gezet onder het sociaal akkoord. En daar staan wij voor.”

 

Reageer op dit artikel